Čitaj mi!

Posthumanizam i renesansa

Programer i osnivač Fejsbuka, Mark Zakerberg, izjavio je 2010. godine da privatnost više nije društvena norma.

Iznenađenje nije da se sa erom umreženog sveta pomera i odnos privatnog i javnog ali vekovi izgradnje prava na privatnost, individualnost i slobodu individualnog delovanja, svakako su garant tih sloboda. Kada i zašto nastaje rez i kakva je priroda procesa koji vodi do njega?

Novo izdanje emisije Čas anatomije posvećujemo aktuelnom vremenu koje se sve češće naziva posthumanim. Od trenutka kada je čovek zamenio teocentrični svet i postao novi gospodar života, ranog humanizma 14. veka, preko prosvetiteljskog, novovekovnog do turbulentnog 20. smenjuju se humane i antihumane tendencije razvoja društava.

Međutim, pojam posthumanog sadrži mnogo više od dihotomije humano/nehumano i analogno/digitalno. Nova, virtuelna realnost i izvesnost veštačke inteligencije samo su jedan aspekt posthumanizma. Kakvi su ostali aspekti i kakva je renesansa potrebna.

O posthumanizmu i renesansi 21. veka u emisiji će razgovarati filozofi Jovan Čekić i Miša Đurković a pridružiće im se i umetnik, teolog i filozof Davor Džalto.

Urednica emisje: Marija Nenezić
Režija: Maja Mandić