Čitaj mi!

Udruženja kao podrška porodicama

Savez MNRO Srbije, okuplja udruženja građana na teritoriji Republike Srbije, sa primarnim ciljem da pruži adekvatnu pomoć porodicama koje u svojoj zajednici imaju osobe sa smetnjama u razvoju.

Kao čelna organizacija, zastupa interese i prava ovih osoba, boreći se za unapređenje kvaliteta njihovog života, ali i kontinuirano socijalno uključivanje u društvenu zajednicu.

Savez je osnovan 1961. godine, a ove godine upravo slavi jubilej, 60 godina postojanja i uspešnog rada.

Osnivač je i prvih komisija za kategorizaciju deca sa smetnjama u razvoju, profesionalnu rehabilitaciju, kao i prvenstvo socijalne zaštite koje podrazumeva pravo na život u zajednici.

Urednica: Hana Loos