Čitaj mi!

Metamorfoze: Zoran Erić

Zoran Erić je jedan od naših najznačajnijih kompozitora savremene klasične muzike. Njegov opus obuhvata različite muzičke žanrove komponovane za brojne ansambale i soliste.

Posebno mesto u Erićevom stvaralaštvu zauzima muzika za pozorište i film. Za svoja dela je dobio veliki broj priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda i Mokranjčeva nagrada, koju je dobio čak tri puta. Dobitnik je Sterijine nagrade i nagrade "Grad teatar" za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti.

Dugogodišnji pedagoški rad je takođe obeležio njegovu karijeru: predavao je na Katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Držao je međunarodne majstorske kurseve po pozivu u Londonu i Atini.

Bio je prodekan Fakulteta muzičke umetnosti, prorektor i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, umetnički direktor i selektor Bemusa.

Erić je muzičko školovanje započeo u najranijem detinjstvu. Svirao je klavir i violinu, a diplomirao i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Usavršavao se na Orfovom institutu u Salcburgu. Njegov opus obuhvata dva baleta, dela za hor, orkestar, solističku i kamernu muziku sa i bez žive elektronike na kojoj je aktivan i kao izvođač. Erićeva dela izvode ugledni domaći i inostrani muzičari u gotovo svim zemljama Evrope, u Americi, Kini i Australiji.

Obiman je ciklus primenjene muzike koju je komponovao za pozorište i film. Predstave koje su režirali naši najznačajniji reditelji zahvaljujući toj muzici ispunjeni su zvucima ovog vremena. Iz tog opusa izdvajaju se Erićeve kompozicije za pedstave Medeja, Magbet, Proces, Dozivanje ptica, Hamlet, Život je san, San letnjenoći, Čekajući Godoa, Banović Strahinja, Karolina Nojber ... Erićeva primenjena muzika nije samo ilustracija. Ona je znak, komentar i značenje.

Čitavo pozorište je tu kada komponuje svoja autorska dela - on je tada dramaturg i reditelj, orkestar i izvođač.

Serijal Metamorfoze snimljen je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.

Autor i urednik Olivera Milošević

Snimatelji Sima Dimitrić, Dalobor Vučković
Montaža Goran Mijić
Muzički urednik Vladana Marković
reditelj Milica Mitrović