Čitaj mi!

Kako naučiti matematiku

Serija Kako naučiti matematiku - I ciklus, ima ukupno 12 emisija i namenjena je prvenstveno učenicima osnovne škole.

Serija ima za cilj da pomogne učenicima da se što brže i lakše pripreme za polaganje prijemnog ispita.

Zadatke će rešavati njihovi vršnjaci. U emisijama će se ukratko ponoviti šta su: racionalni i iracionalni brojevi, stepen i kvadratni koren, algebarski izrazi - polinomi, mnogouglovi, četvorouglovi, trouglovi, Pitagorina teorema, razlomci, linearne funkcije, kupa, valjak, lopta, prizma, sistemi jednačina i mnogo toga...

U drugoj emisiji gledaoci će saznati sve o operacijama sa stepenima: šta je to proizvod dva stepena, količnik dva stepena, stepen stepena, kao i kako se izračunava kvadratni koren nekog broja.

Urednik: Tanja Čanić-Mlađenović
Reditelj: Filip Čolović