Čitaj mi!

Kako naučiti matematiku

Serija "Kako naučiti matematiku" - I ciklus, ima ukupno 12 emisija i namenjena je prvenstveno učenicima osnovne škole.

Serija ima za cilj da pomogne učenicima da se što brže i lakše pripreme za polaganje prijemnog ispita. Zadatke će rešavati njihovi vršnjaci.

U emisijama će se ukratko ponoviti šta su: racionalni i iracionalni brojevi, stepen i kvadratni koren, algebarski izrazi - polinomi, mnogouglovi, četvorouglovi, trouglovi, Pitagorina teorema, razlomci, linearne funkcije, kupa, valjak, lopta, prizma, sistemi jednačina i mnogo toga...

U prvoj emisiji gledaoci će saznati sve o brojevima, šta čini skupove prirodnih, celih, racionalnih, iracionalnih i realnih brojeva i koje se sve računske operacije mogu izvoditi.

Urednik: Tanja Čanić-Mlađenović
Reditelj: Filip Čolović