Čitaj mi!

Pravo na sutra - specijal

Treći serijal emisije „Pravo na sutra - specijal", posvećen je Projektu besplatne pravne pomoći, koji Evropska unija finansira u Srbiji, a realizuje se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju.

Pomoć koja je stručna, lako dostupna, i najvažnije, besplatna, pruža se izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima po sporazumu o readmisiji, a kancelarije projektnih timova su raspoređene po čitavoj Srbiji.

Treća emisija posvećena je pomoći interno raseljenim licima u ostvarivanju njihovih prava iz radnog odnosa.

Zahvaljujući projektu, ova, inače ugrožena kategorija stanovništva, dobijajući ličnu i ostalu dokumentaciju, može da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu, rad, obrazovanje.

U susretu sa korisnicima ovog projekta, zaista shvatimo koliko su oni bez ovakve pomoći nemoćni, koliko im je teško da se snađu i kako je važno, za svaki početak u Srbiji, odnosno, neophodno, regulisanje pitanja dokumentacije - bez toga, oni ne mogu ništa da počnu.

Autor: Jelena Božović