Čitaj mi!

Trezor

Emisije o radioaktivnom zračenju, o etici i ekologiji, o razotkrivanju istine o dugogodišnjem uništavanju ekosistema

Zračenja, Boginja Ekologija - Autor serije navodi: "Opšte je uverenje da radioaktivni otpaci predstavljaju najveću opasnost po ljudski rod. Istraživanja dvostrukog nobelovca Linus Paolinga govore o tome da samo posle jedne atomske probe oboli oko 100 hiljada ljudi od leukemije. Radioaktivni ugljenik deluje i na gensku strukturu čoveka sa nesagledivim posledicama a istraživanja govore da ozbiljno zamire biljni i životinjski svet." Emisija sadrži više priloga: Dolazi prošlost, Korak ka nauci, Budućnost je tu, Etika i ekologija, Odgovornost, Medicina i ekologija, Čovek čoveku i Čas ekologije.

- Učesnici: dr Gordana Đurić, generalni sekretar Jugoslovenskog društva za zaštitu od radijacije; prof. dr Petar Marković, dr Miroslav Tomašević, dr prof. sci. arh. Mara Đukanović, dr sci. med. Pavle Todorović, ministar za ekologiju SR Srbije; prim. dr Miodrag Jeremić, prof. dr Srbobran Đorđević, prof. dr Jovan Bukelić, psihijatar
- Urednik i voditelj dr Pavle Kovačević; scenaristi Milivoje Majstorović, dr Pavle Kovačević, Darko Štetin; kompozitor Aleksandar Habić; animatori i ilustrator Darko Perović; ENG ekipa:snimatelj Milan Stefanović; teh. ekipa Radoš Milosavljević, Žika Zdravković; rasveta Miodrag Rakonjac, Petar Dragojević, Radoje Živanović; majstor zvuka Tatjana Pavlović; mikroman Jovo Džabić; kamermani Miomir Janković, Danilo Marković, Saša Šarković; montažeri Radomir Todorović, Zoran Popović; reditelj Darko Štetin
- Proizvedeno 1990; Redakcija školskog programa, urednik Ibrahim Hadžić; reprizirano u "Trezoru" 25.04.2013

Obrenovac, scenario za katastrofu - Ekološki dokumentarni film je koprodukcija između NVO "Šta hoćeš?" i RTS podržana od EKO Fonda SO Obrenovac koji detaljno razotkriva istinu o dugogodišnjem uništavanju ekosistema izazvanog neodgovornim radom termoenergetskog kompleksa Termoelektrana "Nikola Tesla A i B" u Obrenovcu. Scenario za katastrofu je povećanje raznih oboljenja, nefunkcionalnosti elektrofiltera, zagađivanja podzemnih i nadzemnih voda, opasnost od izlivanja deponije pepela u Savu i na poljoprivredna dobra...

- Učesnici: inž. Milan Krastavčić, Služba za unutrašnji transport i otpremu pepela; Miroslav Trninić, poslovođa deponije pepela TENT A; mr Nadežda Ajdačić, radioekolog; dr Snežana Janković, Dom zdravlja Obrenovac; dr Aleksandar Popović, hemičar; Vladimir Stamenović, direktor "Eko fonda" SO Obrenovac; Boško Buha, generalni direktor Tent; Ivan Karić, predsednik "Mladih istraživača Srbije"; Milan Vukosavljević, predsednik Društva za zaštitu životne sredine Grabovac-Obrenovac; Dragan Čolić, Služba za unutrašnji transport i otpremu pepela; Ivan i Živoslav Janjić iz Grabovca; dr Branimir Nestorović, alergolog i pulmolog Dečje klinike u Tiršovoj; Stanislav Anđelković, poslovođa Komandnog centra Tent A; Rosa Mirković, hemijski tehničar; dr Dejan Dimov, nuklearni ekspert; ekološki aktivisti Milena Ninković, Miloš Kurajica i Ivan Jovanović
- Montažeri Vladimir Stepanović, Obrad Popović; scenaristi, snimatelji i reditelji Aleksandar Jovanović, Rastko Šejić
- Premijerno emitovano 2. decembra 2002, Ekološka redakcija, urednik Dragan Marinković; reprizirano u "Trezoru" 25.04.2013