Srpski junaci srednjeg veka: Car Uroš

Naša prošlost puna je zanimljivih, ali često teško objašnjivih obrta, događaja i ličnosti.

Tokom istorije Srbija je imala samo dva cara. Jedan je ostao upamćen kao Silni, a drugi kao Nejaki. Car - pa nejak!

Zašto bi neko sa epitetom "nejak" našao mesto u serijalu o srpskim srednjovekovnim junacima? I zašto bi uopšte jedan car ostao upamćen kao "nejak"?

Još čudnije pitanje je kako je "nejaki" car zaslužio oreol sveca, a "silni" car još uvek nije? Ko je u stvari bio car Uroš Nejaki?

Car Uroš je bio tragična ličnost u tragično vreme. On je poslednji vladar srpskog carstva i personifikacija slabljenja moći srpske države. Umnogome je bio žrtva istorijskih okolnosti i prilika. Budući da nije imao potomstvo, loza Nemanjića se sa njim završava.