Čitanje - dozvoljeno

U četvroj epizodi, Višnja i Arsa pozabaviće se epskom fantastikom: pokazaće kako, prema Tolkinu, izgleda "vilovnjački" jezik, i šta se desi kada se sretnu vilovnjak i devojka iz ovog sveta. Prikazaće i susret Tolkinovih junaka i Kraljevića Marka.

U razgovoru sa srednjoškolcima, otkriće zbog čega je epska fantastika toliko popularna među mladima, šta sve danas znači reč "epik", a na šta se prvobitno odnosila.

Biće reči i o drugim, danas čitanim žanrovima poput literature o vampirima, zatim o neevropskim književnostima, i pojmovima kanona i stimpanka.

Urednik Tatjana Cvejić