Film

Odisej, Takozvane karijatide i Na prodaju

Tri filma Anjes Varde.

Odisej (Ulysse, 1983)

U ovom kratkom dokumenatrnom filmu Anjes Varda intervjuiše dve osobe sa fotografije koju je napravila pre 30 godina.

Režija: Anjes Varda

Takozvane karijatide (Les dites cariatides, 1984)

Dokumentarni film o pariškim karijatidama praćen poezijom Bodlera i muzikom Ofenbaha

Režija: Anjes Varda

Na prodaju (7p., cuis., s. de b., ... à saisir, 1984)

Agent za prodaju nekretnina pokušava da proda sedmosobnu kuću sa kuhinjom i kupatilom mladom paru, iako ju je prethodno prodao bivšim vlasnicima.

Režija: Anjes Varda