Film

Zadovoljstvo ljubavi u Iranu

Par pronalazi njihovu erotsku ljubav kako se savršeno ogleda u arhitekturi i mozaicima Irana... (Plaisir d'amour en Iran, 1976)

Režija: Anjes Varda