Trezor

Dve emisije iz čuvene serije Karavan Televizije Beograd, autora Milana Kovačevića

Resava, prva emisija, Karavan - Resava je poznata kao reka ali ujedno se tako zove i cela oblast u Srbiji. Reka Resava nastaje na istočnim padinama planine Beljanice, ulivanjem i spajanjem mngobrojnih potoka. Ekipa Karavana boravila je tamo u proleće pa su svedočili pojavi kada reka nosi beličaste rese koje padaju sa drveća u planinskom toku, a po kojima je sama dobila ime Resava. Ovaj ceo kraj prepun je podzemnih kanala i pećina, a ima i onih plitkih, na površini, vidljivih golim okom... Srednjim tokom reke nailazi se na srednjevokvni grad Resavu, koji je podigao depot Stefan Lazarević početkom 15. veka. Ovaj grad je imao 11 kula i bio je direktnim putem povezan sa Beogradom. Pored prvenstveno vojne i odbranbene svrhe koju je utvđeni grad tada imao, jedan od najvećih dometa bila je to što se ovde razvio i centar pismenosti, do koje je Lazareviću bilo vrlo stalo. Termin 'resavska škola' u naše vreme ima veoma loše značenje, ali ono od čega je nastao imalo je predznak vrhunske kulture i koristilo se kao oznaka kvaliteta ne samo u našoj tadašnjoj državi već i šire, a vezano je upravo za ovaj srednjevekovni srpski centar. Deo ovog kompleksa je i crkva Manasija sa posebno bogatom i vrlo interesantnom istorijom koja se u današnjoj emisiji izdvaja. Gledaoci će čuti i o pećini vezanoj za ovaj kompleks za koji postoje dve priče: jedni veruju da je tu sakriveno blago depota Stefana ali drugi veruju da je bliže istini priča po kojoj je tu, duboko u pećini sa tragovima zidanja vrelim krečom, bio karantin gde su smeštani bolesnici... Ekipa Karavana tokom ovog boravka snimila je i čudo prirode - Resavsku pećinu koja i na crno-belim snimcima Televizije Beograd, načinjenih sedamdesetih, gledaoce ostavlja bez daha i dan danas.

- Snimatelj Dragan Kulišić, snimatelj zvuka Vladimir Dodik, muzički saradnik Dorijan Šetina, rasvetljivač Velimir Jerinić, organizator Milija Ivanović, grafička obrada Milan Stanković, montažer Nada Ivović, autor Milan Kovačević
- Premijerno emitovano 16.09.1974; Redakcija dokumentarnog programa

Resava, druga emisija, Karavan - Rudnici kao odlika ovog kraja, prikazani su u obe emisije koje je Karavan posvetio Resavi i resavskom kraju. U ovom, drugom delu prikazano je kako bogatstvo rudom ovog kraja tako i tužna slika napuštenih naselja usled gašenja rudnika. Takođe govori se i o slučajnom otkriću mrkog uglja iz Senjskog rudnika 1849. kao i "opštoj samoposluzi uglja" za stanovnike iz obližnjih sela. Lepo je prikazan i rečima autora Kovačevića kao i slikom snimatelja manastir Ravanica, kneza Lazara. Posetili su i ovčare iz Kučeva. Sam Milan Kovačević i ekipa izdvajaju sa ovog putovanja kao jedno od najopasnijih i najuzbudljivijih snimanja jedan ovde zabeležen silazak u vertikalnu duboku jamu poznatu kao Mijajlova jama, na oko 710 metara nadmorske visine na zapadnim obroncima Kučaja koja ne samo da je poznata kao zaštićen memorijalni spomenik prirode već i kao i spomen grobnicu rudara-partizana ovog kraja.

- Snimatelj Dragan Kulišić, snimatelj zvuka Vladimir Dodik, muzički saradnik Dorijan Šetina, rasvetljivač Velimir Jerinić, organizator Milija Ivanović, grafička obrada Milan Stanković, montažer Nada Ivović, autor Milan Kovačević
- Premijerno emitovano 25.09.1974; Redakcija dokumentarnog programa