Dobar primer

Primena zakona socijalne politike na lokalnom nivou, koja se odnosi na sve ranjive grupe našeg društva u većini slučajeva pokazala je svoje manjkavosti i nedoslednosti.

Svaka pa i naša društvena zajenica, izložena je najčešće kritikama i osvrtu na ono što se ne sprovodi u skladu s odredbama zakona socijalne politike. Preispituje se kolektivna i lična odgovornost, zalaganje i posvećenost pojedinca kojima je poverena najosetljivija populacija stanovništva.

Na primeru Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, na čelu sa direktorkom Milkom Milovanović Minić, želeli smo da pokažemo kako se stručnošću i ličnim zalaganjem pojedinaca i zajednice, mogu dosledno realizovati zakonske odrednice koje počivaju na principima humanosti, socijalizacije, inkluzije, vidljivosti i podrške osobama sa invaliditetom.

Urednik: Hana Loos