Evropa i Srbi: Mala Srbija u Velikom ratu

Rusija i Srbija - predistorija rata, 2. deo

Dvodelni razgovor sa prof. dr Nikolom B. Popovićem, jednim od najboljih poznavalaca rusko-srpskih odnosa u istorijskoj vertikali, razjasniće mesto, ulogu, i značaj Rusije u Prvom svetskom ratu iz perspektive Srbije.

Profesor Nikola B. Popović, koji je dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, odgovoriće na pitanja: kada je Rusija postala velika sila?

Šta su Srbi, u vreme Petra Velikog, znali o Rusiji?
Kada i zašto Rusija, kao velika sila, počinje da pokazuje strateški interes za malu kneževinu Srbiju?
Koje su bile konstante spoljne politike Rusije, kao imperijalne sile, u 19. i u prvoj deceniji 20. veka?
Da li je bio realan "grčki projekat" carice Katarine Velike?
Koliko su Rusi, uopšte, bili obavešteni o srpskom narodu početkom 19. veka ?
Da li su Rusi znali za "Načertanije" Ilije Garašanina iz 1844?
Kakav je bio odnos Rusije prema nacionalno-oslobodilačkim pokretima na Balkanu?
Kako reaguje Rusija kada je Austrougarska proglasila aneksiju Bosne i Hercegovine 7. oktobra 1908, protivno odredbama Berlinskog kongresa?
U čemu se sastoje ruske suprotnosti oko balkanskih ratova 1912-1913?
Kakva je bila pozicija Rusije u Julskoj krizi 1914?
Pod kojim okolnostima nastaje rusofobija, pre svega Britanaca u to vreme, kao fenomen dugog trajanja i može li se reći da je rukavac rusofobije - srbofobija?
Kako su Rusi gledali na sukobe Karađorđevića i Obrenovića, dve konkurentske srpske dinastije?

Kako je Rusija-diplomatski i vojno - reagovala, kada je počeo Veliki rat?
Na ova i mnoga druga pitanja, odgovore ćete čuti 22. jula 2020. godine u 13.00 na RTS 2.

Urednik, scenarista i voditelj: Vojislav Laletin
Realizacija: Jelisaveta Janić