Mira Adanja Polak: Ekskluzivno

Volimšto sam ovde - Antoni Godfri američki ambasador

Bila sam kod američkog ambasadora Antoni Godfrija u njegovom beogradskom domu kada je stigao u Beograd. Upoznala sam njegovu suprugu En i sina Džejmija. U porodičnoj atmosferi u ukrašenoj kući za božićne praznike razgovarali smo o njegovom prvom ambadsadorskom mestu ovde u Beogradu.

Pričao mi je o svom dolasku u Beograd i kako je saznao da je imenovan za ambasadora u Srbiji.
Napomenuo je da je bio veoma iznenađen pažnjom i interesom koji su ljudi pokazali za njih kada su stigli.

Nenaviknut na toliku javnost shvatila sam da je profesionalac sa velikim znanjem o regiji, koji odlično poznaje teritoriju na koju dolazi.

Veliko iskustvo iz Rusije gde je bio diplomata sigurno da mu pomaže da razume bolje zemlju u koju je došao.

Uvek postoji deo ličnosti koji ostaje privatan i neposredan koji je često izvan krutih pravila diplomatije.

Ambasador je jednostavan, neposredan i jasan. Izabrao je direktan način saznavanja o zemlji u koju je došao. Sa suprugom obilazi Beograd i putuje po Srbiji. Opredelio se za neposredan jednostavan način kako da o zemlji o kojoj je i učio i čuo stekne svoj utisak neopterećen izveštajima, analizama, i razgovorima.