Kulturna baština Srbije: Nacionalni park Đerdap, drugi deo

Po mišljenju mnogih Dunav, najduža evropska reka, je nalepši u delu svoga toka kroz Srbiju, a njegove obale su svedoci čovekovog trajanja kroz hiljade godina.

Zato Dunav, sa svojom najlepšom i najvećom klisurom, Đerdapom, nije samo geografsaka, nego i istorijska kategorija. Zahvaljujući upravo tome Nacionalni park Đerdap zauzima prestižno mesto u porodici zaštićenih područja Evrope, pa i sveta. Jedinstvena po svojoj lepoti Đerdapska klisura je mesto prirodnih i kulturnih blaga.

U drugom delu priče o NP Đerdap gledaoci će imati priliku da vide uzbudljivu lepotu klisure kroz Veliki i Mali kazan, čuvenu Trajanovu tablu, da steknu saznanja o njenoj davnoj geološkoj prošlosti, ali i da vide kako se danas vodi briga o ovom području. Očaravajuća sprega prirodnih i istorijskih vrednosti zaslužna je što je područje NP Đerdap predloženo za upis na listu svetske kulturne baštine UNESKA.

Posebnu draž predstavljaju vidikovci, među kojima je najatraktivniji Ploče. Na tome mestu čovek oseti neumitnost sopstvene prolaznosti, nasuprot beskrajnom trajanju lepote i moći Dunava. Zbog svega toga valja se podsetiti da smo samo srećni naslednici ovih neprocenjivih vrednosti i da nam je dužnost da ih očuvane predamo generacijama što dolaze posle nas.