Trezor: Na kraju 2019.

Srednjovekovna srpska država

Srednjevekovno ćirilično pismo u našim krajevima - Emisija govori o ulozi srednjovekovne pravoslavne crkve u očuvanju pismenosti i razvoju književnog jezika. U kratkom pregledu primenjenog ćiriličnog pisma u južnoslovenskim krajevima, u srednjem veku oseća se stvaralačka dimenzija prepisivača, pisaca, slikara, klesara, zlatara... koji su svom delu davali ličnu notu i obeležje vremena u kome su stvarali. Primeri ćiriličnog pisma su ne samo na ikonama, odevnim crkvenim predmetima, nego i na neobičnim mestima, nakitu, novcu, na predmetima za svakodnevnu upotrebu. U poslednjoj deceniji XV veka pojavljuje se prva štampana knjiga na srpskoslovenskom jeziku Oktoih ili Osmoglasnik. Bukvar Save Dečanca štampan u Veneciji iz 1597. smatra se prvim srpskim bukvarom sa svega četiri lista.

- Tekst kazuje: Miloš Žutić
- Scenaristi Mirjana Milojković-Đorđević, Petar M. Teslić; reditelj Petar M. Teslić
- Proizvedeno 1981, Redakcija školskog programa, urednik Čedomir Mirković

Vreme fresaka, 9. kazivanje - Serija Vreme fresaka  od četrnaest kazivanja daje pregled freskoslikarstva u periodu od XVIII veka do poslednjeg dana srpske srednjovekovne države i pada Smedereva 1459. godine. Sve do XI veka nema sigurnih podataka o postojanju srpske hrišćanske kulture, ali od tog vremena mogu se pratiti dve umetnosti, jedna pod uticajem Vizantije i druga pod uticajem Zapada. Istorijske činjenice tačno određuju hronološke i teritorijalne granice umetnosti. U "Trezoru" danas emitujemo deveto kazivanje u kome se govori slikom i rečju o crkvama u Kotoru, Pribojskoj Banji, Banjskoj, Gračanici i Novom Brdu.

- Tekst kazuje: Petar Banićević
- Scenaristi dr Gojko Subotić i Arsenije Jovanović; snimatelji zvuka Zoran Jerković, Petar Marić, Rihard Merc, rasvetljivači Veselin Kuzmić, Bogoljub Mandušić, Bogdan Lujić, organizatori Miodrag Arsić, Zoran Milovanović, Verica Ilić, producent Đorđe Radmilac, direktor fotografije Bratislav Grbić,  sekretarica režije Radmila Ćalović; asistent režije Dušan Biberdžić, monažer Milica Polićević, reditelj Arsenije Jovanović
- Premijerno emitovano 06.03.1983; Redakcija programa iz kulture, urednik Zora Korać

broj komentara 0 pošalji komentar