Dobro je, dobro je znati...

Validno prepoznavanje i potpuno razumevanje nejasne kliničke slike, nije moguće bez aktivnog angažovanja empirijskih znanja esencijalnih bazičnih nauka.

Naime, tek kada se u potpunosti ovlada sistematizovanim i relevantnim činjenicama, načelima i zakonitostima određene pojave, do kojih se dolazi objektivnim naučnim metodama, moguće je konstruktivno i na najracionalniji način primeniti nauku i pronaći odgovore na konkretna pitanja i probleme u svakodnevnoj praksi. Naučna istraživanja se i razlikuju u odnosu na sistemski postavljene ciljeve kao fundamentalna, strateška, praktična klinička, razvojna....

Gost u ovoj emisiji serijala Dobro je, dobro je znati... je doktor medicinskih nauka Miloš Bajčetić sa Instituta za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i govorićemo o istraživanjima i novim saznanjima u bazičnim naukama. Krugovi novih saznanja su sve veći. Obim su im vidici, novi izazovi i pitanja. I što je znanje veće i krugovi se uvećavaju. Obim im je veći, a nova pitanja, koja se postavljaju pred savremenom naukom, postaju sve teža i zahtevnija. Učenju nema kraja jer što je poznavanje određenih zakonitosti veće, više je i novih nepoznanica, sumnji, pretpostavki, izazova, pretpostavljenih rešenja...

S obzirom da osnovu naučnog rada dr Miloš Bajčetića predstavljaju istraživanja na polju plastičnosti nervnog sistema i neurobilogije učenja, posebna pažnja biće posvećena ovim oblastima.

Urednik i voditelj je Marijana Vuk Mrđa, montaža Dušan Založnik, reditelj Dragica Gačić

broj komentara 0 pošalji komentar