Borka Pavićević

Urednik u Redakciji dokumentarnog programa Nenad Milošević sačuvao snimak razgovora koji je sa nedavno preminulom dramatruškinjom i aktivistkinjom Borkom Pavićević za potrebe serijala Socijalizam ili kapitalizam vodio u Centru za kulturnu dekontaminaciju kojim je ona više od dve decenije rukovodila.

Borka Pavićević govori o značenju i položaju intelektualca u Srbiji ali i u svetu, o njegovoj odgovornosti, o novom sistemu obrazovanja koji, kako kaže, proizvodi sve više eksperte a ne odgovorne intelektualce, o svom poznanstvu i radu sa Jovanom Ćirilovom i Mirom Trailović, o 1968. i njenim posledicama u kulturi.

U razgovoru Borka Pavićević postavlja pitanje odnosa savremenog kapitalizma i demokratije, govori o slobodi pojedinca u savremenom svetu, o opasnosti od kolopleta građana i totalitarnih režima za koje se mislilo da je prevladana. Takođe, ona upozorava na opasnost od gubitka utopije u savremenom svetu.

Borka Pavićević takođe govori o jugoslovenstvu posle Jugoslavije i o njenom kulturnom nasleđu u procesu oblikovanja nacionalnih identiteta nastalih posle raspada zajedničke države o potrebi novog legitimacijskog osnova suživot naroda na Balkanu.

Autor Nenad Milošević

broj komentara 0 pošalji komentar