Porodične oaze građanske Srbije - Porodica Subotić

Četiri naraštaja znamenitih i uglednih generacija Subotića ostavili su neizbrisiv trag u istoriji srpskog naroda svojom darovitošću i svojom izuzetnom hrabrošću.

Doktor Jovan Subotić je bio jedna od najznačajnijih ličnosti Srba u Habzburškoj monarhiji u drugoj polovini 19. veka. Ako se ima u vidu sve ono što je učinio na polju književnosti, na polju politike i kao kulturni i javni radnik onda se slobodno može reći da je on svojom delatnošću davao ton životu Srba u Ugarskoj u drugoj polovini 19. veka.

Završio je Karlovačku gimnaziju kao đak generacije, a potom je u Pešti studirao prava i stekao doktorat iz filozofije i pravnih nauka. U "Srpskom letopisu" je 1834. godine započeo književni rad, a već 1840. postaje urednik Letopisa Matice srpske.

Za političku biografiju doktora Jovana Subotića godina 1848, godina revolucije i proleća naroda u Evropi bila je prelomna. Na crkveno-narodnoj skupštini u Karlovcima izabran je u Glavni odbor srpskog pokreta. Kao odbornik, poslat je na Sveslovenski kongres u Pragu. Bio je predsednik Matice srpske od 1868. godine i u periodu njegovog mandata Matica, koja je već iz Pešte bila preseljena u Novi Sad, dobija novu zgradu u kojoj je bila smeštena sve do 1928. godine.

Supruga doktora Jovana Subotića, Savka Subotić, rođena Desančić, bi­la je me­đu naj­o­bra­zo­va­ni­jim Srp­ki­nja­ma svog vre­me­na i predano se posvetila programu pro­sve­ći­vanja že­na, posebno kroz osnaživanje žena na selu razvojem domaće industrije. Takođe je bila osnivač škole za obrazovanje devojaka u Pančevu i Novom Sadu, prva predsednica Kola srpskih sestara i prva počasna predsednica Beogradskog ženskog društva.

Jovan i Savka Subotić su imali sedmoro dece. Najstarijeg sina, Dejana, otac je kao svršenog gimnazijalca, prilikom boravka u Moskvi, ostavio na školovanju u Rusiji.

Dejan Subotić je u ruskoj vojsci napredovao do čina general lajtnat. U nekoliko navrata bio je i general gubernator. Zbivanja u vezi sa Oktobarskom revolucijom su ga dovela na Krim, i budući da je bio poreklom Srbin imenovan je za konzula Kraljevine Srbije na Krimu.

Ime doktora Vojislava Subotića je u tolikoj meri povezano sa osnivanjem, razvojem i afirmacijom srpske operativne medicine da se umnogome može tvrditi da je bio otac praktične hirurgije u Srbiji. Bio je i jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kome je bio profesor i dekan, šef hirurškog odeljenja Opšte državne bolnice u Beogradu, predsednik Srpskog lekarskog društva i učesnik ratova od 1912-1918. godine. Objavio je niz radova iz oblasti abdominalne hirurgije, urologije i otropedije.

Jedini sin doktora Vojislava Subotića, Ivan Subotić, bio je poznati pravnik, diplomata i profesor. Učestvovao je kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, a od 1926-1938. godine bio je predstavnik Kraljevine Jugoslavije u Društvu naroda u Ženevi. Sa mesta ambasadora u Londonu, zbog neslaganja sa politikom izbegličke vlade, prelazi u Sjedinjene Države. Bio je u braku sa Ankom Gođevac, prvom ženom doktorom prava u Srbiji.

U emisiji učestvuju: prof. dr Dragan Stanić, Predsednik Matice srpske; prof. dr Đorđe Đurić, istoričar; Gordana Đilas, bibliograf i bibliotekar Matice srpske; Nataša Popovska, istoričar umetnosti; Ljiljana Aćimović, istoričar i dr Jelena Jovanović-Simić.

Emisija je realizovana uz pomoć i podršku Matice srpske Novi Sad, Muzeja grada Beograda i Muzeja nauke i tehnike.

broj komentara 0 pošalji komentar