Šest storija iz Sankt Peterburga

U prvoj priči govorimo o zaostavštini Vuka Stefanovića Karadžića, koja je posle 150 godina prvi put izložena javnosti.

Decenijama se nalazila u Biblioteci Akademije nauka Rusije u Sankt Peterburgu. Zaostavštinu je ovoj uglednoj ustanovi ustupio Vukov sin, Dimitrije. Ili je život tako udesio ili je slučajnost, ali ova postavka je upriličena dve godine posle dolaska u tu instituciju dr Dragane Drakulić Prijma.

U drugoj storiji razgovaramo sa gospodinom Mirkom Ticom, koji je uspešan i u trgovini, ali i gradnji hotela u Sankt Peterburgu. Otkrivamo vam koji je najbrži put za izvoz srpskih proizvoda u Rusiju. Koliko robe stiže u Srpski trgovinski dom i gde se sve distribuira?

Dočaraćemo vam atmosferu sa Nevskog prospekta, glavne ulice u Sankt Peterburgu  i iz Peterhofa, letnje rezidencije ruskih vladara. Uvešćemo vas u jedan od najvećih hramova u Rusiji - Mornarički saborni hram u gradu Kronštatu na ostrvu Kotlin. Otkrićemo zašto ovu impozantanu crkvu nazivaju i Kronštatskom Sofijom.

Na kraju, ušli smo u crkvu Hristovog uskrsnuća, ili kako je u Rusiji poznatija - Spas na krovi (krvi). Jedini je hram na svetu koji je sasvim obložen mozaikom. U ovoj pravoslavnoj svetinji, živopisa nema.

Autor emisije Vera Katanić
Režija Ernestina Gligorijević

broj komentara 0 pošalji komentar