Čitaj mi!

Dr Marin Jukić - farmaceut

Rođen je 1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na univerzitetu Ben Gurion u Izraelu.

Postdoktorske studije završio je na Institutu za fiziologiju i farmakologiju u Stokholmu. Pridruženi je ekspert za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beču. Za istraživanja farmakološkog lečenja depresije i bipolarnog poremećaja 2019. godine proglašen je za najboljeg istraživača srednje i jugoistočne Evrope u oblasti farmacije.

Zaposlen je kao docent na Farrmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Autor emisije Dragan Stanojević.