Budućnost je u tradiciji

Mnogo je razloga da dođete u Sokobanju. Možete da uživate a možete i da investirate.

Tradicija u budućnost je misao koja neke ljude pokreće, da u vremenu sadašnjem usklade i ekonomiju i ekologiju, da u skladu sa prirodom nađu smisao života i stvaranja, dok banja i okolna sela na padinama šest planina daju priliku da ekonomija opšte dobrobiti bude stvarna.

Zato u ovom izdanju emisije Znanje imanje govore:

Ilija Travar, zašto je državni posao zamenio za proizvodnju organskih začina na Rtnju.

Jelena Stevanović - kako se održavaju biljke u spiralnoj bašti permakulture.

Ana i Miloš Ninković - o životu u skladu sa samim sobom, okolinom u zajedničkom rtanjskom centru u Vrmdži.

Menadžer Miloš Jokić studira u Španiji, bere jabuke sa 33 ha. Koje su pozicije našeg voća u svetu?

Genetičar Miroslav Ivić proizvodi industrijsku konoplju - kakav je značaj ove biljke koja je nekada bila obavezna u plodoredu.

Urednik: Jasmina Nikitović Stojičić

Znanje imanje Znanje imanje

Autor:
Jasmina Nikitović Stojičić

Hrana je naša potreba i zadovoljstvo, a kako da postane dobar biznis? Da li je u poljoprivredi izvozna šansa Srbije i koliko je prepoznajemo? [ detaljnije ]