RTS Nauka: Programska šema - subota, 01. maj 2021

06:02
Trag u prostoru: Uskrsnu kako reče
06:28
Sasvim prirodno:Seoski umetnici, 1 deo
07:00
Iluzije i trikovi:Sedma emisija
07:30
Tehnologije i mi:Energetika u tranziciji
07:55
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
08:00
Više od radoznalosti:Sedma emisija
08:30
Moja draga prijateljica nauka: 9. epizoda Sa Vladanom Vuletićem
08:55
CPN: Film o srpskim naučnicima
09:08
Svet i nauka
09:13
Eko art :Drvo
09:30
Trag u prostoru: Saga o gospodarima brzine
10:00
Top 10: Umetnost arhitekture:Sedma emisija
11:27
Eko perspektive:Dug put do jata
11:50
Istorija nauke:Sima Lozanić
12:25
Svet i nauka
12:30
Rečnik ekologije:Aklimatizacija
12:34
Sasvim prirodno:Priče o drvetu, drvo izvor toplote
13:00
Iluzije i trikovi:Sedma emisija
13:30
Više od radoznalosti:Sedma emisija
13:55
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva
14:00
Top 10: Umetnost arhitekture ,Sedma emisija
14:52
Odyssey:Upotreba životinja u eksperimentima
15:00
Projekat sutrašnjica: Pedeset devet emisija
16:25
Nauka u pokretu: Kvantna muzika
16:51
Beogradsko blago: Muzej nauke i tehnike – zbirka muzičkih instrumenata
17:47
Novi srpski umovi:Institut BIOSENS
18:24
Svet i nauka
18:29
Nulta tačka:Osteopatija
18:55
Rečnik ekologije:Rekultivacija zemljišta
19:27
Moravska Srbija:Manasija
19:53
Kulturna baština Srbije:Kosovski vez
20:20
Postanak i opstanak ćirilice :Ćirilica van srpske države
20:47
Velikani: Apis
21:00
Projekat sutrašnjica: Pedeset devet emisija
21:26
Novi srpski umovi
21:37
21:42
Dobro je ...Dobro je znati:O endokrinoj hirurgiji
22:50
Biljke u narodnoj poeziji:1. epizoda
23:05
Parkovi prirode:Stara Tisa
23:30
Priče o velikim matematičarima:Njutn i Lajbnic
23:50
Istorija nauke:Mihajlo Pupin
00:00
Pećina Mogao:Nepoznati majstori
00:50
Nulta tačka:Osteopatija
01:16
Dobro je ...Dobro je znati:Pinalna žlezda
01:42
Socijalne veštine:Upravljanje vlastitim resursima
02:05
Velikani srpske Vojvodine: Ujedinjena omladina
02:11
Naša istorijska avangarda Do nemogućeg
02:40
U svetu digitalnih mogućnosti: U susret 5G tehnologiji
03:05
Nauka u pokretu: Kvantna muzika
03:32
Dobro je ... Dobro je znati:O endokrinoj hirurgiji
04:00
Istorija Niša:Praistorija
04:45
Velikani: Apis
05:00
Pećina Mogao:Nepoznati majstori
05:50
Istorija nauke:Mihajlo Pupin