RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 08. jun 2023

06:06
Eko minijature: Rudnik kreča Rakovica
06:12
Naučni portal: 71. emisija
06:40
Nauka 50: Kosmos
07:07
Kuća nauke: Institut Mihailo Pupin
07:38
Hemija razbija mitove: Zagađenje
07:51
Klikeri: (Bes)konačno, izgled vasione
08:00
Zalogaj Kine: Poruka srca
08:50
Istorija nauke: Sima Lozanić
09:00
RTS LAB:
09:30
Dekodiranje: Treća emisija
10:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Zmajeva škola Beli lotos u Ladaku
10:26
Zlatni vek – 100 godina Opere: Osvajanje Evrope
10:51
Svetski, lekcije: Karamarković, druga lekcija
11:00
Zeleni raj - Laos: duž reke Mekong
11:27
Parkovi prirode: Slano Kopovo
11:54
Eko minijature: Rudnik kreča Rakovica
12:00
Nezaustavljivi : Pita Bouma
12:23
Klikeri: (Bes)konačno, izgled vasione
12:30
Istorija Niša: U Otomanskom carstvu, drugi deo
13:08
Nauka 50: Kosmos
13:35
Hemija razbija mitove: Zagađenje
13:47
Jezičke nedoumice: Obične reči i imena kao akronimi
13:50
Istorija nauke: Sima Lozanić
14:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Zmajeva škola Beli lotos u Ladaku
14:26
Svetski, lekcije: Karamarković, druga lekcija
14:31
Zlatni vek – 100 godina Opere: Osvajanje Evrope cija
15:00
Zeleni raj - Laos: duž reke Mekong
15:27
Parkovi prirode: Slano Kopovo
15:54
Eko minijature: Rudnik kreča Rakovica
16:00
Nezaustavljivi: Pita Bouma
16:23
Nauka 50: Kosmos
16:50
Art zapisi o prirodi: Peta emisija
17:16
Kuća nauke: Institut Mihailo Pupin
17:47
Klikeri: (Bes)konačno, izgled vasione
17:57
Eko minijature: Rudnik kreča Rakovica
18:00
Rađanje Srpske moderne 1-6
18:25
Čovek i predeo: Na Zlatnom jezeru
18:50
Istorija nauke: Sima Lozanić
19:00
Nezaustavljivi : Efraim Gadžen
19:30
Dobro je ... dobro je znati: O Parkinsonovoj bolesti
20:00
Neverovatne migracije: Crnokapa grmuša
20:52
Svetski, lekcije: Karamarković, druga lekcija
21:00
Moja draga prijateljica nauka: Kristof Bručin
21:21
Mileva, mi smo stena
21:33
Parkovi prirode: Slano Kopovo
22:00
Lovac na znanje: Neurošpijunaža
22:28
Od pigmenta do koncepta: Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda
22:40
Moravska Srbija: Stefan Visoki
23:06
Hemija razbija mitove: Zeolit
23:20
Čovek i predeo: Na Zlatnom jezeru
23:46
Klikeri: (Bes)konačno, izgled vasione
23:50
Velikani srpske Vojvodine: Branko Radičević
00:00
Pekinška opera: Otpor
00:50
Istorija nauke: Sima Lozanić
01:00
Moja draga prijateljica nauka: Kristof Bručin
01:21
Mileva, mi smo stena
01:33
Parkovi prirode: Slano Kopovo
02:00
Istorija Niša: U Otomanskom carstvu, drugi deo
02:28
Od pigmenta do koncepta: Beskrajni plavi krug i u njemu zvezda
02:50
Nauka 50: Kosmos
03:17
Hemija razbija mitove: Zeolit
03:30
Moravska Srbija: Stefan Visoki
04:00
Čovek i predeo: Na Zlatnom jezeru
04:26
Istorija nauke: Sima Lozanić
04:36
Parkovi prirode: Slano Kopovo
05:03
Nauka 50: Kosmos
05:30
Od pigmenta do koncepta: Beskrajni plavi krug i u njemu zvezd
05:43
Istok – zapad – povratak: Zašto sam otišao
05:55
Čovek i predeo: Na Zlatnom jezeru