RTS Nauka: Programska šema - petak, 30. jun 2023

06:00
Nezaustavljivi: Dineš Palipana (R)
06:30
Nauka u pokretu: Snaga hormona (R)
07:00
Arhitektura danas: Muzej grada Beograda (R)
07:30
Obrazovno ogledalo: Priče sa zidova, prvi deo (R)
07:35
Eko minijature: Podzemne tajne: Petrovaradin, 2.deo (R)
08:00
Moja draga prijateljica nauka: Tomas Štehelin (R)
08:35
Dekodiranje: Šesta emisija (R)
09:05
Život u paklu: Stvorenja iz hladnih predela (R)
10:00
Lovac na znanje: Bolje sprečiti nego lečiti (R)
10:30
Studio znanja : Uzori za oponašanje (R)
11:25
Hajdučija u Srbiji i Jugoslaviji: Hajdučki proces (R)
12:00
Nezaustavljivi: Dineš Palipana (R)
12:30
Nauka u pokretu: Snaga hormona (R)
13:00
Arhitektura danas: Muzej grada Beograda (R)
13:30
Obrazovno ogledalo: Priče sa zidova, prvi deo (R)
13:35
Eko minijature: Podzemne tajne: Petrovaradin, 2.deo (R)
14:00
Moja draga prijateljica nauka: Tomas Štehelin (R)
14:35
Dekodiranje: Šesta emisija (R)
15:05
Život u paklu: Stvorenja iz hladnih predela (R)
16:00
Lovac na znanje: Bolje sprečiti nego lečiti (R)
16:30
Studio znanja : Uzori za oponašanje (R)
17:25
Hajdučija u Srbiji i Jugoslaviji: Hajdučki proces (R)
18:00
RTS LAB: Radoznalost i intuicija
18:30
Digitalne tehnologije: Mašine protiv ljudi
19:25
Eko minijature: Pčelarenje 4-10
19:30
Trag u prostoru: Ljubavni zov kralja šume
20:00
Od pluga do digitalne farme: Prva zadruga
20:25
Kako misli Akademija: Tehnika i muzika
21:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Umetnost i nauka Renca Pjana
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu sedamdeset druga emisija
22:00
Profesionalci: Aleksandar Godić, pilot – instruktor letenja letenja
22:25
Eko minijature: Pčelarenje 5-10
22:30
Filozofija i …: Ljubav
23:25
Eko minijature: Pčelarenje 6-10
23:30
Dobro je, dobro je znati: Reći zbogom tumore
00:00
RTS LAB: Radoznalost i intuicija (R)
00:30
Pola veka animacije u Srbiji Divna Jovanović (R)
00:59
Velikani: Petar Prvi Karađorđević (R)
01:25
Eko minijature: Pčelarenje 4-10 (R)
01:30
Trag u prostoru: Ljubavni zov kralja šume (R)
02:00
Od pluga do digitalne farme: Prva zadruga (R)
02:25
Kako misli Akademija: Tehnika i muzika (R)
03:00
Šta su sve tehnologije uradile za nas: IT i menadžement (R)
03:30
Na skriveno te vodim mesto: Zlatibor, Bosa Rosić (R)
04:00
Profesionalci: Aleksandar Godić, pilot – instruktor letenja letenja (R)
04:25
Eko minijature: Pčelarenje 5-10 (R)
04:30
Filozofija i …: Ljubav (R)
05:00
EDU GLOBAL 181 em. (R)
05:25
Eko minijature: Pčelarenje 6-10 (R)
05:30
Dobro je, dobro je znati: Reći zbogom tumore (R)