RTS Nauka: Programska šema - petak, 16. jun 2023

06:21
Nauka 50: Lepota
06:44
Dobro je ... dobro je znati: O srčanoj slabosti
07:15
Istok – zapad – povratak: Nauka i život tamo i ovde
07:25
Rađanje Srpske moderne 2-6
07:53
Klikeri: Koliko je težak jedan kilogram, osnovne metričke jedinice
08:00
Pekinška opera: Žene na pozornici
08:50
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
09:00
Moja draga prijateljica nauka: Goran Radin
09:30
Davno izgubljeno vino
09:43
Od pigmenta do koncepta: Mozaik i freska
10:00
Nezaustavljivi: Tim Jang
10:30
Dekodiranje: Četvrta emisija
11:00
Život u paklu: Životinje iz slanih i kiselih sredina
11:50
Klikeri: Koliko je težak jedan kilogram, osnovne metričke jedinice
12:00
Lovac na znanje: Kako osnažiti mozak
12:30
Rađanje Srpske moderne 2-6
13:00
Profesionalci: Duško Ilić
13:24
Eko minijature: Rimska grobnica Grocka
13:30
Nauka 2018: Zamke samopomoći
13:56
Jezičke nedoumice: Zašto treba fudbal…
14:00
Nezaustavljivi: Tim Jang
14:27
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
14:37
Beogradsko blago: Jelisaveta Načić
15:03
Moja draga prijateljica nauka: Goran Radin
15:33
Davno izgubljeno vino
15:46
Hemija razbija mitove: Petrolej
16:00
Život u paklu: Životinje iz slanih i kiselih sredina
16:50
Istok – zapad – povratak: Nauka i život tamo i ovde
17:05
Lovac na znanje: Kako osnažiti mozak
17:32
Profesionalci: Duško Ilić
18:00
RTS LAB: Endokrini ometači
18:32
Čovek i predeo: Putevima na dva točka
19:00
Da li nam preti kraj memorije?
19:52
Klikeri: Koliko je težak jedan kilogram, osnovne metričke jedinice
20:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Seoski arhitekta
20:26
Jezičke nedoumice: Zašto treba fudbal…
20:30
Kako misli Akademija: Jezik koji svetli
20:57
Profesionalci: Duško Ilić
21:20
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu sedamdeseta emisija
21:56
Rečnik ekologije: Glečeri
22:00
Filozofija i…: Ogledi o odbrani
22:24
Eko minijature: Rimska grobnica Grocka
22:30
Šta su sve tehnologije uradile za nas: Telemedicina
22:55
Jezičke nedoumice: Zašto treba fudbal…
23:00
RTS LAB: Endokrini ometači
23:32
Čovek i predeo: Putevima na dva točka
00:00
Južno kinesko more: 3. epizoda
00:53
Profesionalci: Duško Ilić
01:14
Hemija razbija mitove: Petrolej
01:27
Klikeri: Koliko je težak jedan kilogram, osnovne metričke jedinice
01:33
Od pigmenta do koncepta: Mozaik i freska
01:48
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
02:20
Istok – zapad – povratak: Nauka i život tamo i ovde
02:30
Moravska Srbija: Prestoni grad
03:00
Nauka 2018: Zamke samopomoći
03:25
Profesionalci: Duško Ilić
03:48
Jezičke nedoumice: Zašto treba fudbal…
03:52
Čovek i predeo: Putevima na dva točka
04:18
Filozofija i…: Ogledi o odbrani
04:41
Hemija razbija mitove: Petrolej
04:55
Moravska Srbija: Prestoni grad
05:22
Profesionalci: Duško Ilić
05:46
Velikani srpske Vojvodine: Milica Stojadinović Srpkinja
05:53
Svetski, lekcije: Palić, prva lekcija