RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 25. jan 2021

06:11
Nauka 50: Simetrija
06:37
Filozofija i... Kultura Resantimana
07:02
Naučni almanah: Kjusijeva otkrića o seksu
07:32
Da li znaš: Da li se bajke koriste u psihoterapiji
07:37
Beogradsko blago: Botanička bašta Jevremovac
08:01
Trag: Vreme orlova, Uvačka bajka
08:35
Velikani: Isidora Sekulić
08:44
Nauka u pokretu: Endokrinolozi u službi rađanja
09:08
Rečnik ekologije: Crvena lista:
09:12
Trag u prostoru: Magija prostora
09:38
Elementi: Jod
09:40
Neobično o biljkama: Aromatične biljke
09:53
Neverbalna komunikacija: Kako stajati
10:00
Život uz reku Mekong: Prinošenja darova Bogovima
10:49
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
10:59
Profesionalci: Martin Strel
11:23
Neobično o biljkama: Aromatične biljke
11:36
Priče o velikim matematičarima: Andrej Nikolajevič Kolmogorov
11:56
Da li znaš: Da li pamtimo samo određene snove
12:02
Obrazovno ogledalo: Ko smo mi, 2 em
12:26
Nauka 50: Simetrija
12:52
Filozofija i... Kultura Resantimana
13:17
Naučni almanah: Kjusijeva otkrića o seksu
13:47
Rečnik ekologije: Eudemit
13:52
Dobro je ...Dobro je znati: Budućnost iz mikroskopa
14:18
Trag: Vreme orlova, Uvačka bajka
14:49
Neverbalna komunikacija: Kako stajati
15:26
Matematika ili magija:41. epizoda
15:29
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Primenjena hemija i fizika
15:56
Rečnik ekologije:Anaerobni organizmi
16:23
Filozofija i...Misao Vilhelma Rajha
16:48
Naučni kafe:Radioaktivnost
17:34
ART zapisi o prirodi:5.emisija
18:32
Arhitektura danas:Javni prostori
19:00
Promaja:Gledaš li li umetnost ulice,r
19:26
Matematika ili magija:41. epizoda,r
20:45
Eko art :Jaje
21:25
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 1.
21:51
Da li znaš:Da li vruća voda brže mrzne od hladne
22:22
Neverbalna komunikacija:Poklon za početak
22:28
Beogradsko blago:Beogradska tvrđava
22:41
Priče o velikim matematičarima:Pitagora
23:09
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Primenjena hemija i fizika
23:36
Nauka 50:Od fizike do boga
00:00
Ekološko oko:Energija okeana
00:24
Rečnik ekologije:Anaerobni organizmi
00:28
Filozofija i...Misao Vilhelma Rajha
00:57
Filozofija i...Misao Vilhelma Rajha
01:43
Eko art :Jaje
02:00
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 1.
02:26
Beogradsko blago:Beogradska tvrđava
02:40
ART zapisi o prirodi: 5.emisija
03:06
Od pluga do digitalne farme:Kako dalje
03:32
Arhitektura danas:Javni prostori
03:58
Zaboravljeni umovi Srbije:Vladimir Karić
04:45
Trag:Etos vranjanske pesme-stih stihuje, srce ne miruje
05:15
Znakovi vremena:Zar i ti sine Brute
05:20
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 1.
05:46
Da li znaš:Da li vruća voda brže mrzne od hladne
05:52
Profesionalci:Martin Strel, 2 deo