RTS Nauka: Programska šema - nedelja, 24. jan 2021

06:05
Velikani: Apis
06:18
Parkovi prirode:Đerdap,2.priča
06:42
Da li znaš: Da li leptiri žive jedan dan
06:47
Trag u prostoru: Šume vodom okovane
07:09
Šta su sve tehnologije učinile za nas: Istorija farmacije
07:39
Šta su sve tehnologije učinile za nas: Istorija farmacije
08:01
Filozofija i ... Kineska misao
08:27
Beogradsko blago: Jugoslovenska kinoteka
08:46
Filozofija i ... Sokrat i smrt
09:11
Da li znaš: Da li se može izmeriti stres
09:17
Naučni kafe: Determinacija pola
09:48
Rečnik ekologije: Deforestacija
10:00
Sanjajmo budućnost: Poljoprivreda u budućnosti
10:52
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
11:08
Filozofija i ... Poboljšani čovek
11:34
Dobro je ... dobro je znati: Bolničke infekcije, 1. deo
12:00
Svetski
12:30
Razotkrivanje zaborava: Karta za vino
12:33
Priče o velikim matematičarima: Nikolaj Ivanovič Lobačevski
12:53
Obrazovno ogledalo: Berza, 3 em
13:20
Znakovi vremena: Scila i Haridba
13:25
Profesionalci: Ruski pevači
13:58
Trag u prostoru: Podunavski ledeni dani
14:24
Naučni almanah Priča o trovaču kneževih konja
15:00
Rečnik ekologije: Deforestacija
15:55
Da li znaš: Da li se bajke koriste u psihoterapiji
16:47
Neobično o biljkama: Aromatične biljke
17:00
Svetski
17:30
Istorija nauke: Atanasije Nikolić
17:41
Dobro je ... dobro je zati: Budućnost iz mikroskopa
18:11
Trag u prostoru: Ljubavni zov kralja šume
18:37
Nauka 50: Jezik
19:04
Filozofija i... Vizantijska misao 2. deo
19:29
Obrazovno ogledalo: Ko smo mi, 1 em
19:53
Da li znaš: Da li se bajke koriste u psihoterapiji
19:58
Neobično o biljkama: Aromatične biljke
20:11
Velikani: Isidora Sekulić
20:21
Priče o velikim matematičarima: Andrej Nikolajevič Kolmogorov
20:41
Naučni almanah: Čovek koji je obnavljao manastire
21:11
Istorija nauke: Vojislav Subotić
21:21
Laboratorija zdravlja: 2. deo
21:46
Neobično o biljkama: Aromatične biljke
22:00
Život uz reku Mekong: Tradicija izrade rukotvorina
22:47
Beogradsko blago: Botanička bašta Jevremovac
23:03
Da li znaš: Da li se bajke koriste u psihoterapiji
23:08
Velikani: Isidora Sekulić
23:17
Nauka 2019: Ishrana dece
23:43
Rečnik ekologije: Eudemit
23:47
Nauka 50: Jezik
00:14
Filozofija i... Vizantijska misao 2. deo
00:39
Obrazovno ogledalo: Ko smo mi, 1 em
01:03
Elementi:Jod
01:05
Istorija nauke: Vojislav Subotić
01:14
Dobro je ... Dobro je znati: Budućnost iz mikroskopa
01:44
Trag u prostoru:Ljubavni zov kralja šume
02:10
Da li znaš:Da li se bajke koriste u psihoterapiji
02:16
Neobično o biljkama:Aromatične biljke
02:29
Velikani: Isidora Sekulić
02:38
Priče o velikim matematičarima: Andrej Nikolajevič Kolmogorov
02:58
Elementi: Hlor
03:00
Naučni almanah: Čovek koji je obnavljao manastire
03:19
Kvadratura kruga: Demineri
03:30
Laboratorija zdravlja
03:55
Profesionalci: Martin Strel
04:48
Filozofija i... Vizantijska misao 2. deo
05:13
Obrazovno ogledalo: Ko smo mi, 1 em
05:37
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
05:47
Obrazovno ogledalo: Ko smo mi, 2 em