RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 19. nov 2020

06:00
RTS ordinacija
06:53
Neobično o biljkama Epifite
07:07
Naučni intervju Neri Laufer
07:32
Hemija za sve Meso
07:40
Priče o velikim matematičarima Njutn i Lajbnic
08:00
RTS LAB ,r.
08:30
Rečnik ekologije Rekultivacija zemljišta
08:34
Naučni kafe Geomagnetske bure
09:20
Životna sredina i zdravlje Od balasta do resursa
09:47
Obrazovno ogledalo Prenatalni život
10:14
Trag Biljoberijada na Rtnju
10:44
Neobično o biljkama Epifite
10:58
Razotkrivanje zaborava Preklad
11:00
RTS LAB -Priroda i nauka
11:30
Nauka 50 Genije
11:56
Filozofija i ...Karl Jaspers
12:22
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
12:28
Beogradsko blago Muzej Nikole Tesle, 2. deo
12:40
Naučni intervju Neri Laufer
13:05
Nauka 2019 – Duh vremena nauka između dobra i zla 1/3 Kocka je bačena
13:31
Hemija za sve Meso
13:40
Trag Biljoberijada na Rtnju
14:09
Životna sredina i zdravlje Od balasta do resursa
14:36
Priče o velikim matematičarima Njutn i Lajbnic
15:40
Rečnik ekologije: Kompostiranje
15:44
Nauka 50: Evolucija
16:37
Obrazovno ogledalo: Pijavice
17:00
RTS LAB -Priroda i nauka ,r.
17:35
Nauka 2019: Duh vremena- nauka između dobra i zla - Pandorina kutija, 2-3
18:02
Retuširanje: Plava
18:53
Očima prirode: Nuklearni objekti Srbije
19:19
Elementi: Polonijum, 6-50
19:46
Znamenja moravske Srbije: Lazarev grad
20:12
Znakovi vremena: Gordijev čvor
20:16
Od pigmenta do koncepta : Koje je boje boja
20:30
Naučni kafe: Matične ćelije
21:35
Kuća nauke:Institut za fiziku
22:00
RTS LAB -Priroda i nauka ,r.
22:30
Zelene zablude: Golfska struja
23:02
Priče o velikim matematičarima: Euklid
23:16
Nauka u pokretu: Tehnologija i obrazovanje, 3 deo
23:42
Rečnik ekologije: Kompostiranje
23:46
Nauka 50: Evolucija
00:13
Filozofija i ...Smeh
00:39
Obrazovno ogledalo: Pijavice
01:08
Nauka 2019: Duh vremena- nauka između dobra i zla - Pandorina kutija, 2-3
01:35
Retuširanje:Plava
02:00
RTS LAB -Priroda i nauka ,r.
02:30
Moja draga prijateljica nauka: Sa Gordanom Vunjak Novaković, r.
02:57
CPN: Akcioni potencijali matematike- drevne civilizacije R
03:07
Životna sredina i zdravlje: Od smetlišta do deponije
03:31
Očima prirode: Nuklearni objekti Srbije
03:57
Elementi: Polonijum, 6-50
03:59
Kvadratura kruga: Laserski radar, selo Japan
04:24
Znamenja moravske Srbije: Lazarev grad
04:29
Velikani: Milunka Savić
04:50
Znakovi vremena: Gordijev čvor
04:54
Od pigmenta do koncepta: Koje je boje boja
05:08
Naučni kafe : Matične ćelije
05:38
Zelene zablude: Golfska struja
05:42
Profesionalci: Klimatolog dr VladimirĐurđević