RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 17. sep 2020

06:09
Rts ordinacija 2c, 22 emisija
07:03
Blago iz dubina,blago zemlje zlakusa
07:29
Nauka 2017 rogovi – borbeno znamenje sisara
07:44
Priče iz prirode podunavski mrmoljak
07:58
Nauka 2019 duh vremena- nauka između dobra i zla 2/3 pandorina kutija
08:25
Da li znaš da li čitamo brže sa papira nego sa kompjutera
08:31
Nauka u pokretu digitalizacija srpskog kulturnog nasleđa
08:58
Dobro je...dobro je znati o endokrinoj hirurgiji
09:25
Obrazovno ogledalo bebi servis
09:49
Intermeco roda
10:17
Istorija nauke Milan Nedeljković
10:27
Retuširanje zelena
10:51
Sergio lounge high, eletktronska muzika
10:56
Kuća nauke Naučni institut za prehrambene tehologije
11:21
Beogradsko blago Beo zoo vrt
11:32
I bez muke ima nauke 02c 03em
11:58
Nulta tačka osteopatija
12:09
Znameniti fizicari Nikola Tesla
12:24
Neverbalna komunikacija ruke nas podržavaju
12:30
Zivotna sredina i zdravlje opasne materije i otpad
12:55
Movi srpski umovi prva emisija, drugi ciklus
13:17
Filozofija i umetnost
13:43
Da li znaš da li čitamo brže sa papira nego sa kompjutera
13:49
Nauka 2018 word press
14:02
Naučna reportaža prvi koraci u robotici
14:30
Parkovi prirode- gornje podunavlje,2.priča
15:00
Nauka 2019 fond za nauku
15:20
Da li znaš da li med može da se pokvari
15:26
Dobro je...dobro znati imunologija
15:52
Ko muti vodu?
16:18
Filzofija i...ogledi o odbrani
16:41
Čeja – sunday round – džez muzika
16:46
Kuća nauke farmaceutski fakultet
17:11
Nulta tačka Kineska tradicionalna medicina
17:33
Neobično o biljkama epifite
17:47
Nauka 50 pravda
18:13
Parkovi prirode- đerdap,2.priča
18:45
Nauka u pokretu primeri dobre prakse, 1. deo
19:14
Znakovi vremena gordijev čvor,druga emisija
19:18
Život na mreži
19:46
Blago iz dubina,blago zemlje Kikinda (glina peti element)
20:12
Hemija za sve metali i muzički instrumenti
20:42
Eko perspektive na umoru reka
21:07
Životinje u carstvu metafora ptice
21:30
Projekat sutrašnjica, 27-1 dvadeset sedma emisija
21:57
Beogradsko blago Legat Crnjanski
22:12
Da li znaš Da li med može da se pokvari
22:18
I bez muke ima nauke muzika
22:43
Pitajte prirodu 2/6
22:56
Nauka 2019 fond za nauku
23:16
Da li znaš Da li med može da se pokvari
23:22
Dobro je...dobro znati imunologija
23:48
Ko muti vodu?
00:14
Filozofija i...ogledi o odbrani
00:37
Čeja – sunday round – džez muzika
00:42
Kuća nauke farmaceutski fakultet
01:07
Nulta tačka Kineska tradicionalna medicina
01:29
Neobično o biljkama epifite
01:43
Nauka 50 pravda
02:09
Parkovi prirode- đerdap,2.priča
02:33
Beogradsko blago muzički instrumenti
02:41
Nauka u pokretu primeri dobre prakse, 1. deo
03:10
Znakovi vremena gordijev čvor,druga emisija
03:14
Život na mreži
03:42
Blago iz dubina,blago zemlje Kikinda (glina peti element)
04:08
Hemija za sve metali i muzički instrumenti
04:13
Obrazovno ogledalo internet revolucija
04:38
Eko perspektive na umoru reka
05:03
Životinje u carstvu metafora ptice
05:16
Istorija nauke Nikola Tesla
05:26
Beogradsko blago Legat Crnjanski
05:41
Da li znaš Da li med može da se pokvari
05:47
I bez muke ima nauke muzika