RTS Nauka: Programska šema - sreda, 25. nov 2020

06:00
Edu global ,r.
06:31
Naučni almanah: Zrno žita neolitska revolucija
07:00
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
07:17
U svetu digitalnih mogućnosti : U susret 5G tehnologiji
07:42
Čovek i kamen: Ostrvica
07:53
Da li znaš: Da li boja glasa govori o emocijama
08:00
RTS LAB Imunologija ,r.
08:30
Nauka 50: Voda
09:00
Najveće tajne svemira, osma emisija, r.
09:43
Velikani: Ljubomir Stojanović
10:00
Kako misli Akademija:Čudo u Akademiji,Ljubomir Simović ,r
10:34
Nulta tačka: Integrativna psihoanaliza
11:30
Priče o velikim matematičarima:Nikolaj Ivanovič Lobačevski
11:50
Istorija nauke: Milutin Milanković
12:00
RTS ordinacija
12:56
Znakovi vremena: Zavadi pa vladaj
13:00
Kako misli Akademija:Čudo u Akademiji,Ljubomir Simović ,r
13:34
Elementi: Telur
13:36
Filozofija i ...Danteova komedija
14:07
Životna sredina i zdravlje:Život sa hemikalijama 01
14:37
Rečnik ekologije: Ekotop
14:41
Beogradsko blago:Carski darovi Josipu Brozu
15:26
Životna sredina i zdravlje:Život sa hemikalijama, 02
15:54
Rečnik ekologije: Mab područja
16:18
Da li znaš: Da li i šta možemo da otkrijemo DNK analizom
16:24
Nauka 50: Ćelija
16:50
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
17:00
RTS LAB:Magazin ,r.
17:30
Hemija za sve: DNK
18:16
Obrazovno ogledalo: Stopalo, prvi deo
19:05
Čovek i kamen: Panon
19:18
Nulta tačka:Vibraciona medicina
20:09
Nauka u pokretu: Veštačka inteligencija
20:35
Naučni intervju: Džejms Lajon
21:06
Neverbalna komunikacija:Igre zavođenja
21:12
Retuširanje:Crveno
21:40
Razotkrivanje zaborava: Bardak
21:43
Svetski izazov: Rolf Diter Hojer
22:00
RTS LAB: Magazin ,r.
22:30
Naučni almanah: Zrno žita, neolitska revolucija
22:59
Znamenja moravske Srbije: Manasija
23:04
Tehnologije i mi: Ekološki inžinjering I upravljanje otpadom, 1ep.
23:30
Životna sredina i zdravlje:Život sa hemikalijama. 02
23:58
Rečnik ekologije: Mab područja
00:02
Priče o velikim matematičarima:Kolmogorov
00:22
Da li znaš: Da li i šta možemo da otkrijemo DNK analizom
00:28
Nauka 50: Ćelija
00:54
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
01:04
Čovek i kamen: Panon
01:17
Filozofija i ...Novinarska etika
01:44
Novinar u službi nauke: Stanko Stojiljković
01:56
Znamenja moravske Srbije: Manasija
02:00
RTS LAB Kolažna emisija ,r.
02:30
Hemija za sve: DNK
02:37
Obrazovno ogledalo: Stopalo, prvi deo
03:01
Dobro je ... dobro je znati:Oftalmopatologija
03:26
Nulta tačka:Vibraciona medicina
03:50
Velikani: Radomir Putnik
04:17
Nauka u pokretu: Veštačka inteligencija
04:43
Naučni intervju: Džejms Lajon
05:14
Neverbalna komunikacija:Igre zavođenja
05:20
Retuširanje:Crveno
05:48
Razotkrivanje zaborava: Bardak
05:50
Istorija nauke: Mihajlo Pupin