RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 20. avg 2020

06:15
RTS Ordinacija 2c, 15 em
07:10
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
07:12
Blago iz dubina Kuršumlija
07:37
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
08:00
Arheometalurgija Zemlja rodi rudu
08:30
Pitajte prirodu 3. emisija
08:42
Zelene zablude Monsuni
08:45
Nauka 2019 Video igre
09:12
Da li znaš Da li snovi predviđaju budućnost
09:18
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
09:52
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo
10:22
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
10:38
Blago iz dubina Kuršumlija
11:03
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
11:19
Eko minijature 02 em podzemne tajne
11:24
Arheometalurgija Zemlja rodi rudu
11:53
Pitajte prirodu 3. emisija
12:05
Zelene zablude Monsuni
12:09
Nauka 2019 Video igre
12:37
Da li znaš Da li snovi predviđaju budućnost
12:43
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
13:07
Hemija za sve Ukusi
13:17
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo
13:43
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
13:59
Pitajte prirodu 3. emisija
14:11
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
14:35
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
14:51
Da li znaš Da li snovi predviđaju budućnost
15:00
Hemija za sve Metali i periodni sistm
15:06
Božanski sjaj Milankovićevog kosmosa
15:56
Muzički spot EYOT - VEER
16:02
Pupinova bajka
16:58
Istorija naukeJ osif Pančić
17:10
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
17:16
Nauka 2018 Vazduh koji udišemo
17:43
Pogled kroz oblake
17:56
Kuća nauke Institut za fiziku
18:22
Nauka u selu Bakterije za veće prinose i plodnije zemljište
18:50
Provetravanje 3 ciklus 1 epizoda
19:03
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
19:41
Pogled kroz oblake
19:55
Hemija za sve Metali i periodni sistm
20:00
Razotkrivanje zaborava Preklad
20:52
Muzički spot EYOT - VEER
20:58
Istorija nauke Josif Pančić
21:10
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
21:17
Pogled kroz oblake
21:30
Projekat sutrašnjica, 23-1 Dvadeset treća emisija
21:56
Pupinova bajka
22:53
Hemija za sve Metali i periodni sistm
22:56
Nauka 2018 Vazduh koji udišemo
23:22
Kuća nauke Institut za fiziku
00:25
Provetravanje 3 ciklus 1 epizoda
00:38
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
00:50
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
00:58
Nauka u selu Bakterije za veće prinose i plodnije zemljište
01:16
Pogled kroz oblake
01:30
Hemija za sve Metali i periodni sistm
01:35
Razotkrivanje zaborava Preklad
01:37
Via militaris, 5. em.Atina-Carigrad-Atina,Filheleni-Fanarioti-Heterija
02:18
Poslednje putovanje Vuka Karadžića po Rusiji 1826
03:08
Istorija nauke Josif Pančić
03:22
MS Teknoslavija
03:49
Moderna arhitektura u Srbiji 2/12 Miroslav Jovanović Veliko malo-kultura mere
04:43
Tehnologije 43 Tehnologije, obrazovanje, preduzetništvo
05:17
Hemija za sve Metali i periodni sistm
05:23
Božanski sjaj Milankovićevog kosmosa