RTS Nauka: Programska šema - petak, 24. jul 2020

06:13
Muzički spot EYOT - VEER
06:19
Pupinova bajka
07:16
Istorija nauke Josif Pančić
07:28
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
07:34
Nauka 2018 Vazduh koji udišemo
08:00
Pogled kroz oblake
08:14
Kuća nauke Institut za fiziku
08:40
Nauka u selu Bakterije za veće prinose i plodnije zemljište
09:07
Provetravanje 3 ciklus 1 epizoda
09:20
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
09:32
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
09:58
Pogled kroz oblake
10:11
Hemija za sve Metali i periodni sistm
10:17
Razotkrivanje zaborava Preklad
10:20
Božanski sjaj Milankovićevog kosmosa
11:10
Muzički spot EYOT - VEER
11:16
Pupinova bajka
12:12
Istorija nauke Josif Pančić
12:24
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
12:30
Nauka 2018 Vazduh koji udišemo
12:56
Pogled kroz oblake
13:10
Kuća nauke Institut za fiziku
13:36
Nauka u selu Bakterije za veće prinose i plodnije zemljište
14:03
Provetravanje 3 ciklus 1 epizoda
14:16
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
14:28
Nauka 2018 Veliki podaci u biomedicini
14:53
Razotkrivanje zaborava Preklad
15:00
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
15:06
Nauka 2019 O peloidima do lepote i zdravlja
15:30
Istorija nauke Atanasije Nikolić
15:42
Beogradsko blago Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
15:52
Razotkrivanj zaborava Bardak
15:55
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
16:07
Hemija za sve, Metali i kristali 2/7 Bakar i kalaj u umetnosti
16:13
Nauka 2017 Neuronauka – uradi sam
16:33
Muzički sppot Saša Lokner – Naos i Morava
16:40
Filozofija i… Kompjuterska etika
17:07
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
17:13
Naučni intervju Dr Bojana Gligorijević
17:37
Nauka 2018 Zamke samopomoći
18:03
Kuća nauke Arheologija
18:30
Beogradsko blago Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
18:40
Dobro je...dobro je znati Budućnost iz mikroskopa
19:06
Istorija nauke Atanasije Nikolić
19:18
Nauka 2019 O peloidima do lepote i zdravlja
19:42
Retuširanje Žuta
20:12
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
20:42
Beogradsko blago Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
20:52
Razotkrivanj zaborava Bardak
20:55
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
21:08
Hemija za sve, Metali i kristali 2/7 Bakar i kalaj u umetnosti
21:14
Nauka 2017 Neuronauka – uradi sam
21:34
Muzički spot Saša Lokner – Naos i Morava
21:41
Filozofija i… Kompjuterska etika
22:08
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
22:38
Nauka 2018 Zamke samopomoći
23:04
Kuća nauke Arheologija
23:31
Beogradsko blago Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
23:41
Dobro je...dobro je znati Budućnost iz mikroskopa
00:07
Istorija nauke Atanasije Nikolić
00:19
Nauka 2019 O peloidima do lepote i zdravlja
00:43
Muzički spot Saša Lokner – Naos i Morava
00:50
Retuširanje Žuta
01:16
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
01:22
Eko minijature Podzemne tajne,2 .ep
01:28
Ostavština za budućnost Oto Logo
02:12
Hemija za sve, Metali i kristali 2/7 Bakar i kalaj u umetnosti
02:18
Via militaris,1 . Buđenje Balkana – Čarobno ogledalo
03:04
Moderna arhitektura u Srbiji Uglješa Bogunović – ukrštaj različitih svetova
03:41
Razotkrivanj zaborava Bardak
03:43
Beogradsko blago Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
03:53
Nauka 2017 Neuronauka – uradi sam
04:12
Antonio Gaudi
04:42
Eko minijature Podzemne tajne,2 .ep
04:47
Da li znaš Zašto ne volimo da čekamo u redu
04:53
Nauka 2019 O peloidima do lepote i zdravlja
05:17
Istorija nauke Atanasije Nikolić
05:29
Od pigmenta do koncepta 2/9 Simbolika boje
05:41
Hemija za sve, Metali i kristali 2/7 Bakar i kalaj u umetnosti
05:47
Nauka 2017 Neuronauka – uradi sam