RTS Nauka: Programska šema - sreda, 22. jul 2020

06:00
Edu global
06:25
Nauka 2018 Balneologija
06:52
Nauka u pokretu Tajna menopauze
07:17
Hemija za sve Kako pere deterdžent
07:22
Istorija nauke Vojislav Subotić
07:31
Nauka u pokretu Evropska aboratorija veštačke inteligencije
07:56
Da li znaš Da li je istina da žene više vole da idu u kupovinu od muškaraca
08:03
Nauka 2019 Ishrana dece
08:29
Beogradsko blago Legat Isidore Sekulić
08:42
Hemija za sve Kako pere deterdžent
08:47
Hemija za sve Kako pere deterdžent
09:13
Nauka u pokretu Tvoja Evropa, tvoj glas
09:37
Naučni intervju Pametni gradovi – Prof . Gifinger
10:00
Eko minijature Podzemne tajne,1 .em
10:05
Obrazovno ogledalo Živeti sa zemljotresima
10:32
Nauka 2018 Balneologija
11:00
Nauka u pokretu Tajna menopauze
11:25
Istorija nauke Vojislav Subotić
11:35
Hemija za sve Kako pere deterdžent
11:40
Beogradsko blago Legat Isidore Sekulić
11:53
Da li znaš Da li je istina da žene više vole da idu u kupovinu od muškaraca
12:00
RTS Ordinacija 2c, 15 em
12:55
Nauka 2018 Veliki podaci
13:21
Nauka u pokretu Tvoja Evropa, tvoj glas
13:45
Naučni intervju Pametni gradovi – Prof . Gifinger
14:08
Eko minijature Podzemne tajne,1 .em
14:13
Obrazovno ogledalo Živeti sa zemljotresima
14:40
Hemija za sve Kako pere deterdžent
14:45
Istorija nauke Vojislav Subotić
15:00
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
15:16
Nauka 2019 Video igre
15:43
Da li znaš Da li snovi predviđaju budućnost
15:49
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
16:13
Pitajte prirodu 3. emisija
16:25
Hemija za sve Ukusi
16:35
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo
17:01
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
17:17
Blago iz dubina Kuršumlija
17:43
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
18:00
Eko minijature 02 em podzemne tajne
18:05
Arheometalurgija Zemlja rodi rudu
18:34
Pitajte prirodu 3. emisija
18:50
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
19:06
Nauka 2019 Video igre
19:33
Da li znaš Da li snovi predviđaju budućnost
19:39
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
20:03
Pitajte prirodu 3. emisija
20:15
Hemija za sve Ukuse
20:25
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo
20:51
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
21:07
Blago iz dubina Kuršumlija
21:32
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
21:48
Eko minijature 02 em podzemne tajne
22:22
Pitajte prirodu 3. emisija
22:28
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
22:44
Nauka 2019 Video igre
23:17
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
23:41
Pitajte prirodu 3. emisija
23:53
Hemija za sve Ukusi
00:03
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo
00:30
Via militaris, 4. Pozitvni militarizam – heroji i odpadnici
01:12
Moderna arhitektura u Srbiji Aleksandar Stjepanović
01:52
Ostavština za budućnost Oto Bihalji Merin
02:45
Svetski izazov Rolf Diter Hojer
03:02
Blago iz dubina Kuršumlija
03:27
Beogradsko blago Botanička bašta Jevremovac
03:44
Eko minijature 02 em podzemne tajne
03:49
Arheometalurgija Zemlja rodi rudu
04:18
Pitajte prirodu 3. emisija
04:30
Zelene zablude Monsuni
04:34
Blago iz dubina Kuršumlija
04:58
Nauka 2019 Video igre
05:02
Eko perspektive Ka održivoj budućnosti
05:49
Obrazovno ogledalo Nanosvet za početnike, prvi deo