RTS Nauka: Programska šema - nedelja, 07. jun 2020

06:05
Beogradsko blago: Muzički instrumenti
06:12
Nauka 2018: Ivanjičko zdravstveno čudo
06:38
Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta
07:05
Kalendar 3 epizoda
07:15
Da li znaš: Zašto se stidimo
07:23
Beogradsko blago: Muzički instrumenti
07:30
Dobro je… dobro je znati: O depresiji
07:38
Nauka 50: Veštački um
08:06
I bez muke ima nauke Fotografija
08:22
Nulta tačka: Homeopatija
08:42
Odliv mozgova Marija Krunić
09:11
Blago iz dubina, Blago zemlje
09:15
Digitalna azbika
10:00
Veliki sistemi 7/10
10:50
Kuća nauke:Naučno društvo
11:15
Nulta tačka: Kineska tradicionalna medicina
11:37
Da li znaš: Zašto se stidimo
11:45
Istorija nauke: Mileva Marić Ajnštajn
11:56
Nauka 2017: Filozofija naučnog eksperimenta
12:21
Nauka 2018: Zlatiborska ravniteža
12:46
Da li znaš: Zašto se stidimo
12:55
Klimatske promene
13:20
Neverbalna komunikacija: Šta sa rukama
13:25
Nauka u pokretu: Primeri dobre prakse 2018.
13:53
Nauka u selu: Odmor u Srbiji
14:18
Nauka u pokretu: Primeri dobre Pprakse 2018 .
14:47
Beogradsko blago: Muzički instrumenti
15:00
Eko perspektiva Na umoru reka
15:25
Digitalna azbuka
15:30
Dobro je… dobro je znati: O bubrezima
15:54
Digitalna azbuka Ruke nas podržavaju
16:00
Veliki sistemi , 8-10
16:50
Pitajte prirodu
17:05
Retuširanje: Žuta
17:31
Eko perspektive: Beograd zeleni grad
17:54
Da li znaš Koji test inteligencije je najpouzdaniji
18:00
Apokalipsa, Kako
19:30
Obrazovno ogledalo Umetnost disanjlj
20:00
Sve boje interneta Digitalni identitet
20:06
Naika u pokretu Hormoni i srednje životno doba
20:28
Kuća nauke:Prehambrene tehnologije
20:52
Digitalna azbuka
20:57
Nauka u pokretu Primenjeno znanje
21:23
Nulta tačka 16/20 Makrobiotika
21:47
Beogradsko blago Legat Crnjanski
22:01
Veliki sistemi
22:50
Istorija nauke: Milutin Milanković
23:00
Apokalipsa, Kako
00:17
Neverbalna komunikacija: Ruke nas podržavaju
00:35
Novi srpski umovi:Roboti
00:48
Filozofija i…Artur Šopenhauer
01:15
Beogradsko blago Legat Crnjanski
01:30
Sudbina poljoprivrednih kombinata: Šta dalje
02:00
Novi srpski umovi:Institut Biosens
02:14
Nauka 50: Citati
02:40
Digitalna azbuka
02:45
Žsiz: Ko muti vodu?
03:11
Istorija nauke: Kosta Stojanović
03:22
Blago iz dubina: Blago zemlje - Zlakusa
03:48
Nauka 2017: Rogovi
04:02
Kuća nauke: Elektrotehnički institut Nikola Tesla
04:29
Nauka 2017:Dobra osnova
04:55
Istorija nauke: Milutin Milanković
05:04
Da li znaš:Koji test iteligencije je najpouzdaniji
05:11
Istorija Niša Antički period
05:47
Sve boje interneta: Ko se krije s druge strane
05:53
Filozofija i… Filozofuja i fenomenologija Edmunda Huserla