RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 22. mar 2021

06:12
Od pluga do digitalne farme:Zadruga
06:40
Od pigmenta do koncepta:Ikona i enkaustika
07:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Ima li života posle smrti
07:44
Retuširanje:Ljubičasta
08:09
Srpski junaci srednjeg veka:Marko Kraljević, prvi deo
08:38
Obrazovno ogledalo:Teslin unuk
09:00
Kina, priča o porcelanu:Prva emisija
09:50
Istorija nauke:Jovan Cvijić
10:00
Hakeri stvaraoci
12:00
Podvodni svet:More puno reklama
12:55
Rečnik ekologije:Autohtona vrsta
13:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Ima li života posle smrti
13:58
Naučno dokazano:Fluoroscentni crv
14:00
Kina, priča o porcelanu:Prva emisija
15:45
Novi spski umovi: Matematički institu SANU
16:00
Hakeri stvaraoci
16:52
Tehnologije i mi:Ekološki inžinjering i upravljanje otpadom
17:47
Svetski lekcije:Stevanović
18:00
Podvodni svet:More puno reklama
18:27
Životna sredina i zdravlje:Klimatske promene i zdravlje
18:58
Naučno dokazano:Fluoroscentni crv
20:45
Kliker za biznis
21:26
Rečnik ekologije:Autohtona vrsta
22:15
CPN:Priče iz Mejkersa- model hidroturbine
22:23
Minijatura Memento:Semiologija
23:15
Zlatni vek 110 godina Opere:Osvajanje Evrope
23:40
Obrazovno ogledalo:Teslin unuk
00:47
Istorija nauke:Jovan Cvijić
00:57
Tehnologije i mi:Ekološki inžinjering i upravljanje otpadom
01:23
Nauka 2017: Oboljenje tiroide
01:40
Retuširanje:Ljubičasta
02:05
Životna sredina i zdravlje:Klimatske promene i zdravlje
02:37
CPN:Priče iz Mejkersa- model hidroturbine
02:45
Kliker za biznis
03:00
ART zapisi o prirodi:5.emisija
03:26
Rečnik ekologije:Autohtona vrsta
03:30
Moja draga prijateljica nauka:2. epizoda Sa Vladanom Vuletićem
03:57
Svetski lekcije:Stevanović
04:08
Putevima putopisaca:Norveška
05:03
Kina:Crvenokapi ždral,1 deo
05:50
Minijatura Memento:Semiologija
05:58
Naučno dokazano:Fluoroscentni crv