RTS Nauka: Programska šema - utorak, 02. mar 2021

06:00
Edu global
06:25
Nauka 50:Evolucija
06:52
Rečnik ekologije:Efekat staklene bašte
07:00
Original ili falsifikat:Rembrant
08:00
Kako se zemlja ponaša:Hoće li cunami sa Havaja potopiti L.A.
08:45
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
09:00
Super čula:Vid
09:26
Rečnik ekologije:Biom
09:30
Hrana:Tehno hrana
10:14
Beogradsko blago:Legat Crnjanski
10:30
Nauka 2020: Terazije
11:00
RTS ordinacija
11:54
Minijatura Memento:Dejan Medaković
11:58
Naučno dokazano:Sve je ipsrepletano
12:00
Vizionari Naučne fantastike: Meri Šeli
12:43
Očima prirode:Naša plava planeta
13:00
Original ili falsifikat:Rembrant
14:00
Kako se zemlja ponaša:Hoće li cunami sa Havaja potopiti L.A.
14:45
Beogradsko blago: Legat Isidore Sekulić
15:00
Super čula:Vid
15:26
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
15:30
Hrana:Tehno hrana
16:14
Pitajte prirodu
16:29
Ja mi i drugi:Zavisnost od interneta
17:00
Vizionari Naučne fantastike: Meri Šeli
17:45
Put u budućnost:Spomenici
18:15
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 1. deo
18:27
Velikani:Nadežda Petrović
18:44
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
18:58
Naučno dokazano:Sve je isprepletano
19:45
Beogradsko blago: Botanička bašta Jevremovac
20:54
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
21:30
Šta su sve tehnologije uradile za nas:Zelene informacione tehnologije
22:26
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
23:55
Životna sredina i zdravlje:Zdravo stanovanje
00:25
Čovek i predeo:Na zlatnom jezeru
00:51
Istorija nauke:Vojislav Subotić
01:00
Kako misli Akademija:Akademija
01:29
Nauka 2020: Terazije
01:44
Beogradsko blago: Legat Crnjanski
02:00
Naša istorijska avangarda:Glavom kroz zid
02:31
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
02:35
Očima prirode:Naša plava planeta
02:48
Pitajte prirodu
03:00
Zajedno:Ivana Gregori
03:28
Ja mi i drugi:Zavisnost od interneta
04:00
Kako misli Akademija:Akademija
04:30
Put u budućnost:Spomenici
05:03
Beogradsko blago:Muzej Nikole Tesle, 1. deo
05:16
Velikani:Nadežda Petrović
05:32
Priče iz prirode:Podunavski mrmoljak
05:46
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
05:53
Minijatura Memento:Dejan Medaković