RTS Nauka: Programska šema - petak, 30. okt 2020

06:06
Od pigmenta do koncepta Simbolika boje
06:18
Trag u prostoru Jedna roda čini proleće
06:48
Nauka 2019 Skrivena moć magičnog pića
07:11
Da li znaš ? Zašto ne volimo da čekamo u redu ?
07:17
Nauka u pokretu Industrija 4.0
07:43
Hemija za sve Metali i muzički instrumenti
07:48
Odgonetanje tela Religija
08:00
Moja draga prijateljica nauka 5. epizoda Sa Gordanom Vunjak Novaković
08:26
CPN Ben Sparka, matematika u notama
08:35
Dobro je ... dobro je znati Koliko je koraka od infekcije do sepse
09:00
Nauka 50 Smrt
09:26
Filozofija i ... Filoterapija
09:56
Nauka 2017 Oboljenje tiroide
10:14
Obrazovno ogledalo Internet revolucija
10:39
Ekologija materijala Drvo
11:06
Naučna reportaža Hemija od magije do nauke
11:33
Životinje u carstvu metafora Mačka
11:46
Kuća nauke Institut za molekularnu genetiku I genetičko inženjerstvo
12:13
Razotkrivanje zaborava Testija
12:15
Nulta tačka Kvantna medicina
12:41
Neverbalna komunikacija Prekrštanje nogu
12:47
Od pigmenta do koncepta Simbolika boje
13:00
Moja draga prijateljica nauka 5. epizoda Sa Gordanom Vunjak Novaković
13:26
CPN Ben Sparka, matematika u notama
13:35
Eko perspektive Zelene rezolucije o biodiverzitetu
13:58
Trag u prostoru Jedna roda čini proleće
14:24
Novi srpski umovi Institut Mihajlo Pupin
14:38
Nauka 2017 Oboljenje tiroide
15:00
Nauka 2019 Tehnologija konfora
15:26
Da li znaš Zašto smo golicljivi
15:32
Nauka u pokretu Evropska laboratorija veštačke inteligencije, 2 deo
16:24
Hemija za sve Kako pere deterdžent
17:26
Nauka 2017 Antropocen
17:46
Obrazovno ogledalo Orhideja
18:12
Odgonetanje tela Estetika I privlačnost
19:20
Intermeco Zimsko hranjenje ptica
19:22
Naučna reportaža Teslin biograf
19:52
Životinje u carstvu metafora Bik
20:05
Naučni intervju Digitalni mostovi
20:28
Novi srpski umovi Fuzija, fizički fakultet, 2 emisija
20:42
Priče o velikim matematičarima Džordž Bul
21:30
Projekat sutrašnjica Trideset treća emisija
21:56
Razotkrivanje zaborava Sač – vršnik
21:58
Beogradsko blago Legat Isidore Sekulić
22:11
Via militaris,5. em. Atina-Carigrad-Atina, Filheleni-Fanarioti-Heterija
22:52
Nauka 2019 Tehnologija konfora
23:18
Da li znaš Zašto smo golicljivi
23:24
Nauka u pokretu Evropska laboratorija veštačke inteligencije, 2 deo
23:50
Dobro je ... dobro je znati Korona virus
00:16
Hemija za sve Kako pere deterdžent
00:21
Nauka 50 Srce
00:47
Filozofija i ... Moral i pravo (Herbert Hart)
01:18
Priče o velikim matematičarima Džordž Bul
01:37
Naučni intervju Digitalni mostovi
02:00
Naša istorijska avangarda Nadrealizam tada i ovde
02:29
Obrazovno ogledalo Orhideja
02:55
Odgonetanje tela Estetika I privlačnost
03:07
Ekologija materijala Metal
03:32
Kuća nauke Poljoprivredni fakultet
04:02
Intermeco Zimsko hranjenje ptica
04:04
Naučna reportaža Teslin biograf
04:34
Životinje u carstvu metafora Bik
04:47
Novi srpski umovi Fuzija, fizički fakultet, 2 emisija
05:01
Via militaris, 5. em. Atina-Carigrad-Atina, Filheleni-Fanarioti-Heterija
05:42
Nauka 2017 Antropocen