RTS Nauka: Programska šema - sreda, 21. okt 2020

06:11
Edu global 78 em.
06:36
Obrazovno ogledalo Život u srcu tame
06:52
Naučni intervju Bert Helinger
07:20
Nauka 2019 Ishrana dece
07:46
Eko minijature Pazi otrovno škorpije
07:51
Nauka u selu Nauka svetska poljoprivreda srpska
08:16
Dobro je ... dobro je znati Pinalna žlezda
08:41
Da li znaš Da li čitamo brže sa papira nego sa kompjutera
08:47
Eko art Tkanine
09:00
Najveće tajne svemira
09:43
Nauka 50 Od fizike do boga
10:06
Intermeco Uvac
10:10
Filozofija i ...Vizantijska misao 2. deo
10:35
Obrazovno ogledalo Život u srcu tame
10:51
Digitalna azbuka Posledice zavisnosti
10:55
Nauka u pokretu Primenjeno znanje
11:21
Nulta tačka EM CI GONG
11:43
Sve boje interneta Novo doba stara pravila
11:48
Novi srpski umovi Motori
12:00
RTS ordinacija
12:55
Parkovi prirode Stara Tisa
13:19
Znakovi vremena Scila i Haridba
13:24
Naučni intervju Prof.dr Janko Nikolić Žugić
13:50
Beogradsko blago Jugoslovenska kinoteka
14:09
Razotkrivanje zaborava Verige
14:12
Trag u prostoru Priča o sedam Dunava
14:38
Znameniti fizičari Nils Bor
14:44
Eko art Tkanine
15:00
Nauka 2019 Neuronauka
15:14
Digitalizacija arhivskog blaga
15:44
Razotkrivanje zaborava Kotlajka
15:46
Nauka 2018 Balneologija
16:37
Beogradsko blago Carski darovi Josipu Brozu
16:53
17:20
Dobro je ... dobro je znati O endokrinoj hirurgiji
17:47
Znameniti fizičari Isak Njutn
17:54
Nauka u pokretu Nastavnik u digitalno doba
18:45
Digitalna azbuka Internet bonton
19:16
Eko art Jaje
19:32
Filozofija i ...Karl Jaspers
19:58
Znakovi vremena Zar i ti sine Brute
20:03
Tehnologije 43 Tehnologije, obrazovanje, preduzetništvo
20:33
Naučni intervju Digitalni i hibridni radio
20:58
Životinje u carstvu metafora Medved
21:11
Kuća nauke Fizički fakultet
22:29
Intermeco Svljig
22:31
Nauka 2017 Strah
23:11
Digitalizacija arhivskog blaga
23:41
Razotkrivanje zaborava Kotlajka
23:43
Nauka 2018 Balneologija
00:10
Obrazovno ogledalo Čudo zvano osmeh
00:34
Beogradsko blago Carski darovi Josipu Brozu
00:50
Nauka 50 Krv
01:17
Dobro je ... dobro je znati O endokrinoj hirurgiji
01:44
Znameniti fizičari Isak Njutn
01:51
Nauka u pokretu Nastavnik u digitalno doba
02:18
Postanak i opstanak ćirilice Ćirilica u rukopisnim i štampanim knjigama
02:42
Digitalna azbuka Internet bonton
02:47
Ekologija materijala Kamen
03:13
Eko art Jaje
03:29
Filozofija i ... Karl Jaspers
03:55
Znakovi vremena Zar i ti sine Brute
04:00
Tehnologije 43 Tehnologije, obrazovanje, preduzetništvo
04:30
Naučni intervju Digitalni i hibridni radio
04:56
Životinje u carstvu metafora Medved
05:09
Kuća nauke Fizički fakultet
05:36
Obrazovno ogledalo Čudo zvano osmeh