RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 01. avg 2022

06:05
Kineski čaj: Zavičaj
06:52
Trag u prostoru: Između tribine i tišine
07:17
Velikani: Apis
07:30
Trag: Kralj vatre
08:00
Ekologija materijala: Papir
08:25
Filozofija i... O Aristotelu sa Teodosisom Tasiosem
08:50
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
09:00
Oblikovatelji budućnosti: Sedma emisija
09:53
Velikani srpske Vojvodine: Branko Radičević
10:00
Život uz reku Mekong: Tradicija izrade rukotvorina
10:48
Od pigmenta do koncepta: Simbolika boje
11:00
Nedoumice o pobačaju
12:00
Nauka je u modi
12:27
Svet i nauka
12:33
Kuća nauke: Tehnološko-metalurški
13:00
Oblikovatelji budućnosti: Sedma emisija
13:51
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Beograda
13:58
Dobro je ... dobro je znati: Korona virus
14:25
Kalendar: 3. epizoda
14:30
Edu global
14:54
Svet i nauka
15:00
Život uz reku Mekong: Tradicija izrade rukotvorina
15:48
Priče o običnom: Vadičep
15:52
Psihologija ranog detinjstva: Upijajući um
16:30
Nauka je u modi
16:56
Svet i nauka
17:00
Nedoumice o pobačaju
18:00
Nauka 2019: Dekodiranje nauke- Čudesna fotonika
18:27
Svet i nauka
18:30
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
18:55
Rečnik ekologije – Rekultivacija zemljišta
19:27
Ekologija materijala:Metal
19:52
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
20:26
Svet i nauka
20:30
Beogradsko blago: Jelisaveta Načić
20:55
Priče o običnom - Ogledalo
21:50
Srpski junaci srednjeg veka: Đurađ Branković, prvi deo
22:53
Priče o običnom - Pečat
22:56
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
23:00
Dobro je ... dobro je znati: O oftalmopatologiji
23:25
Svet i nauka
23:30
Nauka 2019: Dekodiranje nauke- Čudesna fotonika
00:00
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
00:28
Nauka je u modi: 17.emisija
01:00
Priča o porcelanu: 3 epizoda
01:51
Beogradsko blago: Jelisaveta Načić
02:18
Srpski junaci srednjeg veka: Đurađ Branković, prvi deo
03:00
Priče o običnom: Ogledalo
03:03
Ekologija materijala: Metal
03:28
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
03:32
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
03:57
Dobro je ... dobro je znati: O oftalmopatologiji
04:22
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
04:26
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
04:55
Istok-zapad-povratak: Povratna karta
05:07
Istorija nauke: Jovan Žujović
05:17
Svet i nauka
05:22
Nauka 2019: Dekodiranje nauke
05:50
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
05:55
Priče o običnom: Ogledalo