RTS Nauka: Programska šema - petak, 20. mar 2020

06:00
Nauka 50: Besmrtnost
06:25
Žsiz: Trovanje ptica
06:50
Parkovi prirode: Slano Kopovo
07:20
Nauka 2017: Oboljenje tiroide
07:40
Dobro je...dobro je znati: Pinalna žlezda
08:05
Neverbalna Komunikacija Vežbe Za Lice
08:10
Filozofija i...Ogledi o odbrani
08:40
Nulta tačka: Meditacija
09:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 5/18
09:45
Novi Srpski umovi: Asteroidi
10:00
Škola za genijalce: 23/26
10:30
Nauka u pokretu: Mobilnost studenata
11:00
Nauka 2017: Oboljenje tiroide
11:20
Eko perspektive: Dug put do jata
11:45
Beogradsko blago: Kuća kralja Petra
12:05
Parkovi prirode: Slano Kopovo
12:35
Nauka u selu: Hrana sredina energija
13:00
Vizionari naučne fantastike: Robert Hajnlajn
13:45
Žsiz: Trovanje ptica
14:10
Nulta tačka: Meditacija
14:35
Nauka 50: Besmrtnost
14:50
Digitalna azbuka: 04. epizoda
15:45
Pitajte prirodu: 06. emisija
16:00
Škola za genijalce: 24/26
16:25
Dobro je...dobro je znati: Snaga i moć ljubavi
16:50
Da li znaš: Da li je talenat nasledan
17:25
I bez muke ima nauke: Boje
17:45
Zelene zablude: Golfska struja
17:50
Pitajte prirodu: 06. emisija
18:00
Original ili falsifikat: Van Megeren
19:00
Istorija Niša: Srednji vek
19:45
Sve boje interneta: To su samo komentari
19:55
Filozofija i… Vizantijska misao
20:20
Nauka 50: Evolucija
20:50
Da li znaš: Da li je talenat nasledan
21:00
Škola za genijalce: 24/26
21:25
Nauka u pokretu: Digitalizacija Srpskog kulturnog nasleđa
22:00
Superčula: Podvodni svet
22:25
Sve boje interneta: To su samo komentari
22:35
Obrazovno ogledalo: Pijavice
23:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: 6/18
23:45
Sve boje interneta: Ko se krije s druge strane
00:00
Original ili falsifikat: Van Megeren
01:00
Pitajte prirodu: 06. emisija
01:15
Dobro je...dobro je znati: Snaga i moć ljubavi
01:45
Zelene zablude: Golfska struja
01:50
Istorija Niša: Srednji vek
02:35
Da li znaš: Da li je talenat nasledan
02:40
Nauka 50: Evolucija
03:10
Filozofija i… Vizantijska misao
03:35
Pitajte prirodu: 06. emisija
03:45
I bez muke ima nauke: Boje
04:10
Sve boje interneta: To su samo komentari
04:20
Obrazovno ogledalo: Pijavice
04:45
Nauka u pokretu: Digitalizacija Srpskog kulturnog nasleđa
05:15
Trag: Na Rimskim putevima
05:45
Između hteti i moći: Prva transplatacija srca