RTS Nauka: Programska šema - utorak, 26. jan 2021

06:18
Beogradsko blago:Beogradska tvrđava
06:31
Priče o velikim matematičarima:Pitagora
07:00
Promaja:Gledaš li li umetnost ulice,r
07:26
Matematika ili magija:41. epizoda,r
07:29
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Primenjena hemija i fizika
07:55
Nauka 50:Od fizike do boga
08:18
Filozofija i...Misao Vilhelma Rajha
08:43
Eko art :Jaje
09:31
Naučni kafe:Radioaktivnost
10:22
Priče o velikim matematičarima:Pitagora
10:50
Beogradsko blago Beogradska tvrđava
11:09
Filozofija i...Misao Vilhelma Rajha
11:40
Od pluga do digitalne farme:Kako dalje
12:05
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 1.
12:31
Arhitektura danas:Javni prostori
12:56
ART zapisi o prirodi: 5.emisija
13:22
Da li znaš: Da li vruća voda brže mrzne od hladne
13:28
Profesionalci:Martin Strel, 2 deo
13:54
Trag: Etos vranjanske pesme-stih stihuje, srce ne miruje
14:24
Neverbalna komunikacija:Poklon za početak
14:30
Edu global
15:00
Promaja:Slušaš li umetnost ulice
15:26
Matematika ili magija:42 epizoda
15:29
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Moć mašinskog učenja 1.deo
15:55
Rečnik ekologije:Biotički faktori
16:27
Filozofija i…Imanuel Kant i osećaji
16:53
Elementi:Kalcijum
16:55
Obrazovno ogledalo:Majke i ćerke
17:47
Istorija nauke:Milutin Milanković
17:56
Dobro je ...Dobro je znati:Neurofiziologija i ponašanje
18:51
Beogradsko blago: Kolekcija najstarijih ploča u NBS
19:00
Promaja:Slušaš li umetnost ulice,r
19:26
Matematika ili magija: 42 epizoda,r
19:29
Rečnik ekologije:Biotički faktori
19:33
Trag: Drina, prvo lice množine
21:35
Da li znaš: Da li je tračarenje zdravo
22:49
Rečnik ekologije:Biotički faktori
22:53
Beogradsko blago:Kolekcija najstarijih ploča u NBS
23:02
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Moć mašinskog učenja 1.deo
23:28
Nauka 50:Krv
00:00
Moć mozga:Odgonetnuti svest,r
01:00
Kako misli akademija:Istorija i budućnost, Ljubodrag Simić,r
01:36
Filozofija i…Imanuel Kant i osećaji
02:02
Rečnik ekologije:Biotički faktori
02:06
Obrazovno ogledalo:Majke i ćerke
02:30
Da li znaš:Da li je tračarenje zdravo
02:36
Ja mi i drugi:Mali princ
03:03
Istorija nauke:Milutin Milanković
03:12
Dobro je ... Dobro je znati:Neurofiziologija i ponašanje
03:39
Arhitektura danas:Kapital i grad
04:05
Elementi:Kalcijum
04:07
Trag: Drina, prvo lice množine
04:31
Beogradsko blago: Kolekcija najstarijih ploča u NBS
04:40
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 2.
05:06
Da li znaš: Da li je tračarenje zdravo
05:12
Naučni kafe:Slagalica savremene fizike,5 emisija