RTS Trezor: Programska šema - utorak, 13. avg 2019

06:00
Dom u kome živim -Barka ,r.
06:15
Selo bez seljaka – Svetlost pod planinom ,r.
06:42
Karavan – Kopaonik ,r.
07:12
Priroda Jugoslavije -Jezero Palić ,r.
07:37
Dosije našeg vremena – Tri posleratne decenije 1957. godina ,r.
08:38
Naše vreme -Bratstvo i enotnost ,r.
09:23
Likovi revolucije -Moša Pijade ,r.
09:51
Riznice kulturnog blaga – Borba ,r.
10:22
Savremene jugoslovenske migracije -Jugosloveni u Australiji ,r.
11:11
Ostavština za budućnost -Aleksandar Zarin ,r.
12:00
Dom u kome živim -Barka ,r.
12:15
Selo bez seljaka – Svetlost pod planinom ,r.
12:42
Karavan – Kopaonik ,r.
13:12
Priroda Jugoslavije -Jezero Palić ,r.
13:37
Dosije našeg vremena – Tri posleratne decenije 1957. godina ,r.
14:38
Naše vreme -Bratstvo i enotnost ,r.
15:23
Likovi revolucije -Moša Pijade ,r.
15:51
Riznice kulturnog blaga – Borba ,r.
16:22
Savremene jugoslovenske migracije -Jugosloveni u Australiji ,r.
17:11
Ostavština za budućnost -Aleksandar Zarin ,r.
18:38
Neobavezno -Artisti i modeli
19:07
Život je život – Ute Ćirin u Đurđevu
20:36
Odiseja mira – Mir je došao nema mira
21:05
Nekad i sad – Tri života Mihajla Petrovića Alasa
21:35
Portreti -Dušan Džamonja
22:04
Vreme televizije – 35 godina Televizije Beograd
23:06
Slikari i vajari – Sava Šumanović
23:35
Pesničke vedrine -Milan Dedinac
00:00
Neobavezno -Mala Neda ,r.
00:38
Neobavezno -Artisti i modeli ,r.
01:07
Život je život – Ute Ćirin u Đurđevu ,r.
01:37
Dijagonale – Boduli ,r.
02:07
Tajne Jadrana -Tragom torpeda ,r.
02:36
Odiseja mira – Mir je došao nema mira ,r.
03:05
Nekad i sad – Tri života Mihajla Petrovića Alasa ,r.
03:35
Portreti -Dušan Džamonja ,r.
04:04
Vreme televizije – 35 godina Televizije Beograd ,r.
05:06
Slikari i vajari – Sava Šumanović ,r.
05:35
Pesničke vedrine -Milan Dedinac ,r.