RTS Kolo: Programska šema - sreda, 13. feb 2019

06:00
Dečji hor Kolibri i Narodni orkestar RTS, r.
06:40
Sa banatske strane, r.
07:10
Sviraj ono naše, r.
08:10
Folk parada, r.
08:50
Harmoniko moja, r.
09:20
Dotak‘o sam dno života, r.
10:10
Narodna muzika 70-ih, r.
10:30
Pevajte moje pesme: Danilo Živković, r.
11:00
Koncert Zorana Kalezića, r.
12:00
Dečji hor Kolibri i Narodni orkestar RTS, r.
12:40
Sa banatske strane, r.
13:10
Sviraj ono naše, r.
14:10
Folk parada, r.
14:50
Harmoniko moja, r.
15:20
Dotak‘o sam dno života, r.
16:10
Narodna muzika 70-ih, r.
16:30
Pevajte moje pesme: Danilo Živković, r.
17:00
Koncert Zorana Kalezića, r.
18:00
Jesen stiže rana
18:30
Trubači
18:48
Kolo punom nogom
18:50
Sviraj ono naše
19:50
Folk parada
20:45
Harmoniko moja
21:15
Pesma nas je održala, njojzi hvala
21:45
Mali koncert
22:05
Narodna muzika 70-ih
22:45
Studio 6: Divanhana
00:00
Jesen stiže rana, r.
00:30
Trubači, r.
00:48
Kolo punom nogom, r.
00:50
Sviraj ono naše, r.
01:50
Folk parada, r.
02:45
Harmoniko moja, r.
03:15
Pesma nas je održala, njojzi hvala, r.
03:45
Mali koncert, r.
04:05
Narodna muzika 70-ih, r.
04:45
Studio 6: Divanhana, r.