RTS Kolo: Programska šema - utorak, 05. jan 2021

06:00
Dok je sveta i veka: Radojka i Tine Živković, r.
07:00
Od srca srcu, r.
07:55
Folk parada, r.
08:45
Harmoniko moja, r.
09:15
Mali koncert, r.
09:25
Pesma nas je održala, njojzi hvala, r.
10:00
Pevamo za vas, r.
10:15
Svilen konac, koncert, r.
10:45
Čaša vode sa izvora, r.
11:25
Dobra stara vremena, r.
12:00
Dok je sveta i veka: Radojka i Tine Živković, r.
13:00
Od srca srcu, r.
13:55
Folk parada, r.
14:45
Harmoniko moja, r.
15:15
Mali koncert, r.
15:25
Pesma nas je održala, njojzi hvala, r.
16:00
Pevamo za vas, r.
16:15
Svilen konac, koncert, r.
16:45
Čaša vode sa izvora, r.
17:25
Dobra stara vremena, r.
19:00
20:00
Folk parada
20:55
Darovnica, koncert
22:50
Poselo na Zlatiboru
23:20
Dobra stara vremena
00:00
Dok je sveta i veka: Mija Krnjevac, r.
01:00
Od srca srcu, r.
02:00
Folk parada, r.
02:55
Darovnica, koncert, r.
04:50
Poselo na Zlatiboru, r.
05:20
Dobra stara vremena, r.