RTS Drama: Programska šema - utorak, 21. jul 2020

06:00
Moja generacija Z, 20-44 ,r.
12
06:25
Moja generacija Z, 21-44 ,r.
12
06:50
Moja generacija Z, 22-44 ,r.
12
07:15
Pozorište u kući, 1-26 ,r.
12
07:54
Pozorište u kući, 2-26 ,r.
12
08:27
Moj lični pečat – Bota Miljković ,r.
08:32
Ubice mog oca, 6-10 ,r.
12
09:30
Jutro će promeniti sve, 1-39 ,r.
12
10:19
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
10:24
Santa Maria dela salute, 1-11 ,r.
12
11:18
Moj lični pečat – Zoran Simjanović ,r.
11:21
Zona Zamfirova, 1-3 ,r.
12
12:00
Moja generacija Z, 20-44 ,r.
12
12:25
Moja generacija Z, 21-44 ,r.
12
12:50
Moja generacija Z, 22-44 ,r.
12
13:15
Pozorište u kući, 1-26 ,r.
12
13:54
Pozorište u kući, 2-26 ,r.
12
14:27
Moj lični pečat – Bota Miljković ,r.
14:32
Ubice mog oca, 6-10 ,r.
12
15:30
Jutro će promeniti sve, 1-39 ,r.
12
16:19
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković ,r.
16:24
Santa Maria dela salute, 1-11 ,r.
12
17:18
Moj lični pečat – Zoran Simjanović ,r.
17:21
Zona Zamfirova, 1-3 ,r.
12
18:00
Moja generacija Z, 23-44
12
18:25
Moja generacija Z, 24-44
12
18:50
Moja generacija Z, 25-44
12
19:16
Pozorište u kući, 3-26
12
19:50
Pozorište u kući, 4-26
12
20:22
Moj lični pečat – Slavoljub Stanković
21:23
Moj lični pečat – Bilja Krstić
22:19
Moj lični pečat – Božidar Mandić
23:16
Moj lični pečat – Goranka Matić
00:00
Moja generacija Z, 23-44 ,r.
12
00:25
Moja generacija Z, 24-44 ,r.
12
00:50
Moja generacija Z, 25-44 ,r.
12
01:16
Pozorište u kući, 3-26 ,r.
12
01:50
Pozorište u kući, 4-26 ,r.
12
02:22
Moj lični pečat – Slavoljub Stanković ,r.
02:28
Ubice mog oca, 7-10 ,r.
12
03:23
Moj lični pečat – Bilja Krstić ,r.
03:27
Jutro će promeniti sve, 2-39 ,r.
12
03:52
Jutro će promeniti sve, 3-39 ,r.
12
04:19
Moj lični pečat – Božidar Mandić ,r.
04:24
Santa Maria dela salute, 2-11 ,r.
12
05:20
Zona Zamfirova, 2-3 ,r.
12