RTS Drama: Programska šema - nedelja, 19. jul 2020

06:00
Odumiranje, 1-4 ,r.
12
06:42
Odumiranje, 2-4 ,r.
12
07:23
Ubice mog oca, 1-10 ,r.
12
08:21
Ubice mog oca, 2-10 ,r.
12
09:17
Ubice mog oca, 3-10 ,r.
12
10:11
Jagodići, Oproštajni valcer, 6-10 ,r.
12
11:06
Jagodići, Oproštajni valcer, 7-10 ,r.
12
12:00
Odumiranje, 1-4 ,r.
12
12:42
Odumiranje, 2-4 ,r.
12
13:23
Ubice mog oca, 1-10 ,r.
12
14:21
Ubice mog oca, 2-10 ,r.
12
15:17
Ubice mog oca, 3-10 ,r.
12
16:11
Jagodići, Oproštajni valcer, 6-10 ,r.
12
17:06
Jagodići, Oproštajni valcer, 7-10 ,r.
12
18:00
Odumiranje, 3-4
12
18:43
Odumiranje, 4-4
12
19:22
Ubice mog oca, 4-10
12
20:21
Ubice mog oca, 5-10
12
00:00
Odumiranje, 3-4 ,r.
12
00:43
Odumiranje, 4-4 ,r.
12
01:22
Ubice mog oca, 4-10 ,r.
12
02:21
Ubice mog oca, 5-10 ,r.
12
03:17
Jagodići, Oproštajni valcer, 8-10 ,r.
12
04:13
Jagodići, Oproštajni valcer, 9-10 ,r.
12
05:06
Jagodići, Oproštajni valcer, 10-10 ,r.
12