RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 01. jun 2023

06:00
Slučaj porodice Bošković, 65. i 66. spojene (R)
12
06:44
Pozorište u kući, 23-26 (R)
12
07:24
Pozorište u kući, 24-26 (R)
12
07:58
Branilac, 8-9 (R)
12
08:46
Meso, 8-9 (R)
12
09:30
Nepobedivo srce, 8-15 (R)
12
10:25
TV teatar – Čekaonica (R)
12:00
Slučaj porodice Bošković, 65. i 66. spojene (R)
12
12:44
Pozorište u kući, 23-26 (R)
12
13:24
Pozorište u kući, 24-26 (R)
12
13:58
Branilac, 8-9 (R)
12
14:46
Meso, 8-9 (R)
12
15:30
Nepobedivo srce, 8-15 (R)
12
16:25
TV teatar – Čekaonica (R)
18:00
Slučaj porodice Bošković, 67. i 68. spojene
12
18:46
Pozorište u kući, 25-26
12
19:20
Pozorište u kući, 26-26
12
19:55
Branilac, 9-9
12
20:49
Meso, 9-9
12
21:32
Nepobedivo srce, 9-15
12
22:30
Nebeska udica, film
12
00:00
Slučaj porodice Bošković, 67. i 68. spojene (R)
12
00:46
Pozorište u kući, 25-26 (R)
12
01:20
Pozorište u kući, 26-26 (R)
12
01:55
Branilac, 9-9 (R)
12
02:49
Meso, 9-9 (R)
12
03:32
Nepobedivo srce, 9-15 (R)
12
04:30
Nebeska udica, film (R)
12