RTS Drama: Programska šema - utorak, 02. feb 2021

06:00
Moja generacija Z, 13. i 14. spojene, r.
12
06:47
Ono naše što nekad bejaše, 4-5, r.
12
07:37
Kazneni prostor, 12-13 prvi ciklus, r.
12
08:14
Kazneni prostor, 13-13 prvi ciklus, r.
12
08:44
Prvaci sveta, 11-12, r.
12
09:29
Jagodići, oproštajni valcer, 6-10, r.
12
12:00
Moja generacija Z, 13. i 14. spojene, r.
12
12:47
Ono naše što nekad bejaše, 4-5, r.
12
13:37
Kazneni prostor, 12-13 prvi ciklus, r.
12
14:14
Kazneni prostor, 13-13 prvi ciklus, r.
12
14:44
Prvaci sveta, 11-12, r.
12
15:29
Jagodići, oproštajni valcer, 6-10, r.
12
20:16
Kazneni prostor, 2-13 drugi ciklus
12
00:00
Moja generacija Z, 15. i 16. spojene, r.
12
00:47
Ono naše što nekad bejaše, 5-5, r.
12
01:40
Kazneni prostor, 1-13 drugi ciklus, r.
12
02:16
Kazneni prostor, 2-13 drugi ciklus, r.
12
02:52
Prvaci sveta, 12-12, r.
12
03:40
Jagodići, oproštajni valcer, 7-10, r.
12